Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 133 

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma 2023 - 2027

 

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 342 

 

 

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman 2023 - 2027 valmistelu on edennyt päätöksentekovaiheeseen. Valmistelussa on otettu huomioon voimassa oleva MAPSTO 2022 -2026, saadut lausunnot, nettikyselyn vastaukset sekä kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston seminaarien yhteydessä ja muutoin saadut palautteet. Mapston 2. lausuntokierroksen (luonnokseen liittyen) aikana saadut lausunnot ja kommentit ovat kokouksessa nähtävillä.

 

MAPSTO-asiakirjasta päätettäessä kaupunginvaltuustossa:

 

  • päätetään: kaavoitusohjelma ja tavoitteellinen tonttien luovutusohjelma 2023 - 2027.

 

  • kuvataan tiedoksi: Investoinnit 2023-2027 ja palveluverkko. Investointeihin liittyvä päätöksenteko tapahtuu virallisesti talousarvion ja taloussuunnitelman päätöksenteon yhteydessä. Myös palveluverkkoon tehtävät muutokset päätetään talousarvion yhteydessä tai muutoin erikseen.

 

Vaikka investointeihin liittyvä päätöksenteko vuosille 2023-2027 tapahtuukin kaupunginvaltuustossa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta päätettäessä, investointien käytännön valmistelu on toteutettu MAPSTO-prosessin yhteydessä, jotta investointien synkronointi on varmistettu kaavoitusohjelman ja tonttienluovutusohjelman kanssa.

 

MAPSTO-dokumentin hyväksymisen jälkeen kaupungin internet-sivuilla julkaistaan karttasovellus, jossa kuvataan kaupungin kaavoitus- ja investointihankkeet kartalla.

 

MAPSTO-ehdotukseen on tehty muutoksia Karhen koulun osalta sekä päivitetty Vuorentaustan alueen koulujen vuosiluokat edelliseen lausuntokierroksella olleeseen versioon nähden. Näiden lisäksi on tehty teknisluontoisia muutoksia ja päivityksiä karttoihin sekä kalustoinvestointisumman tarkennus vuoden 2023 osalta.

 

MAPSTO-luonnoksen tämänhetkinen versio ja muu oheismateriaali on nähtävillä kaupunginhallituksen sähköisessä työtilassa.

 

Oheismateriaali MAPSTO-dokumentti liitteineen

 Saadut lausunnot ja netti-kyselyn vastaukset

 Yritysvaikutusten arviointi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman 2023-2027 valmisteluvaiheen tiedokseen.

 

Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että yritysvaikutusten arviointi on lisätty asian oheismateriaaleihin.

 -----

 

 Talousjohtaja, vs. kaupunkirakennejohtaja ja sivistysjohtaja poistuivat kokouksesta tämän asian jälkeen klo 16.34.

 -----

 

 Kaupunginhallitus piti kokoustauon tämän asian jälkeen klo 16.34-16.45. Tomi Saaristo poistui kokouksesta tauon aikana.

 

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 375 

 

 

Liite MAPSTO-dokumentti liitteineen

 

Oheismateriaali Saadut lausunnot ja netti-kyselyn vastaukset

 Yritysvaikutusten arviointi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman 2023-2027.

 

Päätös Hyväksyttiin seuraavilla esittelijän tekemillä muutoksilla Mapsto-asiakirjan s. 35:

Vuorentaustan yläkoulun peruskorjaus ja laajennus hankenumero 204 -> 205
Teksti: ---vuosiluokkia 6-9 palvelevaksi -> vuosiluokkia 5-9 palvelevaksi

Vuorentaustan uusi päiväkoti ja alakoulu hankenumero 205 -> 206
Teksti: ---vuosiluokille 1-5 -> vuosiluokille 1-4

Lisäksi todettiin, että Mapston liitteet viimeistellään teknisin päivityksin valtuuston käsiteltäväksi.

 

 

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 133  

533/00.01.02/2021  

 

Liite MAPSTO-dokumentti liitteineen

 

Oheismateriaali Saadut lausunnot ja netti-kyselyn vastaukset

 Yritysvaikutusten arviointi

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman 2023-2027.

 

Päätös Käsittelyn aluksi todettiin, että §:ssä 132 tehdyt muutokset investointeihin huomioidaan tämän pykälän liitteenä oleassa MAPSTO-asiakirjassa ja sen liitteissä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen edellä todetuin 132 §:stä johtuvin muutoksin.