Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 75


Sijaintikartta
Asemakaava
Suunnitteluohjeet

 

Kiinteistön 980-406-2-369 Kesäniementie 3 luovuttaminen avoimella tarjouskilpailulla

 

Kaupunginhallitus 25.03.2024 § 75  

160/10.00.02/2024  

 

 

Valmistelija: Tontti-insinööri Janne Kuronen

 

Seloste ja perustelut: Ylöjärven kaupunki omistaa kiinteistön 980-406-2-369, joka sijoittuu asemakaava-alueen Kesäniemi korttelin 442 tontille 1. Kiinteistön pinta-ala on 1563 m2 ja rakennusoikeutta kiinteistön alueella on 380 + t80 k-m2.

 

Kiinteistö 980-406-2-369 esitetään myytäväksi avoimella tarjouskilpailulla, esimerkiksi nettihuutokaupassa. Kiinteistölle asetetaan pohjahinnaksi 100 000 euroa. Kiinteistö myydään hyväksyttyjen tarjousten perusteella korkeimman hinnan tarjonneelle ostajalle. Kaupungille jää kuitenkin oikeus hylätä kaikki saapuneet tarjoukset.

 

Kauppakirja on allekirjoitettava kahden viikon kuluessa myyntipäätöksen lainvoimaisuudesta. Mikäli tontin varaus peruuntuu tai kauppakirjaa ei allekirjoiteta kahden viikon ajanjakson aikana, laitetaan tontti uudelleen avoimeen tarjouskilpailuun edellä mainitun mukaisesti. Jos tontista ei tule lainkaan tarjouksia tarjousaikana, laitetaan tontti uudelleen tarjouskilpailuun edellä mainitulla tavalla.

 

Tontinsaajalta peritään 1 000 euron suuruinen peruutusmaksu kuukauden kuluessa hyväksytyn tarjouksen peruuntumisesta, jos varaus perutaan tai tontin kauppakirjaa ei allekirjoiteta kahden viikon kuluessa myyntipäätöksen lainvoimaisuudesta.

 

Tarjouksen hyväksyminen ja myyntipäätös tehdään viranhaltijapäätöksenä hallintosäännön § 129 kohdan 8 mukaisesti. (Kaavoituspäällikkö päättää kaupunginhallituksen antamia ohjeita noudattaen kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta, vuokraamisesta, lunastamisesta ja haltuunotosta.)

 

Tarjouskilpailu on tarkoitus toteuttaa keväällä 2024. Tarjouskilpailusta tiedotetaan kaupungin nettivisuilla sekä sosiaalisen median kanavilla.

 

 Kiinteistön sijainti on esitetty esityksen liitteenä olevassa karttaliitteessä.

 

Toimivalta: Hallintosäännön § 87 kohdan 2. mukaan kaupunginhallitus ratkaisee kiinteän omaisuuden myymisestä ja pois vuokraamisesta.

 

 

Lisätietoja päätöksestä: Tontti-insinööri, Janne Kuronen, p. 0505013295, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 Kaavoituspäällikkö, Esko Hyytinen, p. 0444314324, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Liitteet: Sijaintikartta

 Asemakaava

 Suunnitteluohjeet

 

Oheismateriaalit: Tarjouskilpailuesite

 Kauppakirjaluonnos

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. myydä kiinteistön 980-406-2-369 avoimella tarjouskilpailulla,

2. valtuuttaa kaavoituspäällikön päättämään tarjouskilpailun tarkemmista yksityiskohdista ja tekemään tämän päätöksen liitteisiin ja oheismateriaaleihin teknisluontoisia muutoksia ja

3. toteaa, että asian jatkovalmistelu ja päätöksenteko tapahtuu selosteosassa kuvatulla tavalla.

 

Päätös: Hyväksyttiin.