Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.03.2022/Pykälä 23


 

Valtuustoaloite lahjoitusvarojen suunnitelmallisesta käytöstä

 

Kaupunginhallitus 21.02.2022 § 63 

 

KAUPVALT 04.02.2019 § 18

 

 "Ylöjärven kaupunki vastaanottaa vuosittain testamentattuja lahjoituksia ja perillisittä kuolleiden omaisuutta. Toisinaan varat ovat jopa lahjoittajan kohdentamia.

 

Ylöjärven Keskustan valtuustoryhmä esittää, että näistä varoista laaditaan selkeät käyttösuunnitelmat. Avoimen tiedonkulun ohella kuntalaisille jää elävät tarinat poisnukkuneista.

 

Keskustan valtuustoryhmä"

 

Päätös  Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

-----

 

KAUPHALL 11.02.2019 § 53 

 

Kaupunginjohtaja ehdottaa:

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen hallinto- ja talousosastolle lausuntoa varten.

 

Päätös  Hyväksyttiin.

-----

 

Kaupunginhallitus 21.2.2022

 

Talousjohtaja Juha Liinavuori

 

 Valtiokonttori tarjoaa mahdollisuutta hakea perillisittä kuolleen henkilön omaisuutta henkilön kotikunnalle tai omaisuuteen sisältyvän kiinteistön sijaintipaikkakunnalle. Ylöjärvelle näitä tulee keskimäärin yhdestä kahteen vuodessa. Suoraan testamentin kautta tulevia perintöjä tulee huomattavasti harvemmin.

 

 Perillisittä kuolleiden varojen haussa tulee esittää sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus haetulle omaisuudelle. Saatujen varojen käytön suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa se osasto, jonka toimialaan perintö on osoitettu. Aikaisempina vuosina varoja haettiin käytettäväksi paljolti vanhusväestön palveluihin. Näiden hallinnointi on ollut perusturvaosastolla. Viime vuosina varoja on haettu pääosin vapaa-aikatoimen, liikuntatoimen ja kulttuuritoimen hankkeisiin. Näiden hallinnoinnista on vastannut sivistysosasto. Vuonna 2020 saatiin kaksi perintöä, joista toinen haettiin liikuntatoimen hankkeisiin ja toinen vapaa-aikatoimen hankkeisiin. Vuonna 2021 saatiin yksi perintö. Tämä kohdentui vapaa-aikatoimen hankkeisiin. Suuruudeltaan nämä perinnöt olivat muutamia kymmeniä tuhansia euroja.

 

 Kutakin perintöä varteen perustetaan kirjanpitoon erillinen seurantakohde, johon kirjataan saadut perintövarat sekä niiden käyttö. Sunnitelma varojen käytöksi sekä toteutunut käyttö raportoidaan asianomaisille lautakunnille.             

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hallinto- ja talousosaston lausunnon vastauksena aloitteeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 07.03.2022 § 23  

167/02.07.02/2022  

 

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy hallinto- ja talousosaston lausunnon vastauksena aloitteeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.