Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.03.2022/Pykälä 22 

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2040, ehdotuksen hyväksyminen

 

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 48 

 

 

Seutuhallitus käynnisti 26.6.2019 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman päivityksen. Ensimmäinen seudullinen asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin 2010. Se palveli 2010-luvulla laadittuja rakennesuunnitelmia ja MAL-sopimuksia.

 

Ohjelman päivittämisestä sovittiin MAL4-sopimuksessa. Siinä riittävän ja monimuotoisen asuntotuotannon kehityspolku on kuvattu seuraavasti: "Kunnat huolehtivat yhteisvastuullisesti kaikille väestöryhmille soveltuvan, monipuolisen ja laadukkaan asuntokannan rakentumisesta. Tuotanto kohdennetaan yhdyskuntarakenteen sisään, rakenteen toimivuutta ja asuinalueiden tasapainoista kehitystä tukemaan. Asuntopolitiikassa tavoitellaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämistä ja perheasuntojen monipuolistamista."

 

Asuntopoliittista ohjelman valmistelusta on vastannut Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Ohjelmaa on valmisteltu yhdessä kaupunkiseudun kuntien kanssa laajasti osallistavalla ja poikkihallinnollisella otteella. Työhön ovat osallistuneet seudulliset asiantuntijatyöryhmät, kuntajohtajakokous ja seutuhallitus sekä kunnanhallitukset. Käytännön valmistelutyöstä on vastannut maankäytön ja asumisen seudullinen työryhmä (Masto).

 

Ohjelman teemat ovat

1. Kaupunkiseudun väestöennuste ja asuntotarvelaskelma

2. Asuntotuotannon laatu

3. Asuinalueiden eriytymisen ehkäisy

4. Kohtuuhintainen asuntotuotanto

5. Asunnottomuuden puolittaminen

6. Asumisen nousevat trendit

7. Ohjelman toteuttamisen edellytykset

8. Seuranta

 

Seutuhallitus hyväksyi kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman 2040 luonnoksen 26.5.2021 ja lähetti sen lausunnolle jäsenkuntiin, ympäris-töministeriöön ja ARA:lle.

 

Lausunnon antoivat: Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi ja ARA. Kaikki lausunnot olivat lähtökohtaisesti positiiviset. Yleisinä teemoina esiintyivät kestävä asuntopolitiikka/hiilineutraalisuus ja mahdollisuus erilaisiin kokeiluihin. Lausunnoissa ei ehdotettu merkittäviä muutoksia asuntopoliittiseen ohjelmaan.

 

Lausuntojen perusteella seudun asuntopoliittisen ohjelman luonnokseen lisätään:

 

1. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon MAL4-sopimuksen mukainen määritelmä

2. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon kuntakohtaiset tavoitteet MAL4-sopimuksen mukaisesti

3. Kestävyys- ja ilmastokysymysten huomiointi Asumisen laatua käsit-televässä kappaleessa sekä ohjelman kaikkia teemoja läpileikkaa-vana asiana.

Muita lausunnoissa esiin tuotuja asioita ja niiden huomioiminen:

 

 • Asiat, joita tarkastellaan Rakennesuunnitelman/Kaupunkiseutu-suunnitelman päivittämisen yhteydessä.
  • Kunta- ja aluekohtaiset kasvu- ja asuntomitoitusluvut
  • Työpaikka-alueet
  • Yhteissuunnittelu kuntarajoilla
  • Liikennejärjestelmän kehittäminen
 • ARA-tuotantoon liittyvät haasteet ja vuorovaikutus ARA:n /valtion kanssa
  • Jatketaan keskustelua ja yhteistyön syventämistä ministeriöiden, ARA:n ja muiden toimijoiden kanssa
 • Ohjelman seurantamittarit ja niiden tarkentaminen
  • Ohjelman seurantaa kehitetään toteutusjakson aikana. Seuranta sovitetaan yhteen MAL-sopimuksen seurannan sekä päivitettävän Rakennesuunnitelman/ Kaupunkiseutusuunni-telman seurannan kanssa.
  • Seutuluotsi tuottaa tietoa asumisen muuttuvista trendeistä osana ohjelman seurantaa.

 

Maankäytön ja asumisen työryhmä hyväksyi omalta osaltaan asuntopoliittisen ohjelman ehdotuksen kokouksessaan 22.9.2021. Kuntajohtajakokous hyväksyi omalta osaltaan asuntopoliittisen ohjelman ehdotuksen kokouksessaan 15.10.2021. Seutuhallitus hyväksyi asuntopoliittisen ohjelman kokouksessaan 26.1.2022 ja lähetti sen jäsenkuntiin hyväksyttäväksi.

 

Liitteet Asuntopoliittinen ohjelma / ehdotus

 Tiivistelmä lausunnoissa annetuista huomioista ja vastaukset

 Saadut lausunnot

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman 2040.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 07.03.2022 § 22  

120/00.04.01/2022  

 

Liitteet Asuntopoliittinen ohjelma / ehdotus

 Tiivistelmä lausunnoissa annetuista huomioista ja vastaukset

 Saadut lausunnot

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman 2040.

 

Päätös Hyväksyttiin.