Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.03.2022/Pykälä 24


 

Valtuustoaloite taloushallinnon henkilöstön ja palveluiden ulkoistamisesta

 

Kaupunginhallitus 21.02.2022 § 64 

 

KAUPVALT 05.10.2020 § 75

 

 "Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Ylöjärven kaupungin talous- ja palkkalaskennan henkilöstön ja palveluiden ulkoistaminen käynnistetään osana talouden tasapainottamisen ohjelmaa. Esityksemme mukaan on käynnnistettävä viipymättä selvitys, jotta mahdollinen muutoksen täytäntöönpano voidaan toteuttaa osana seuraavaa talousarvion valmistelua.

 

Kunnallisten tukipalveluiden, kuten talous- ja palkkalaskennan palvelut, voidaan hankkia organisaation ulkopuolelta. Ylöjärvi jättäytyi kehyskuntien yhteisestä talous- ja henkilöstöhallinnon ulkoistamista koskevasta selvityksestä ulkpuolella vuonna 2019. Tämän jälkeen on edelleen selvinnyt, että erityisesti palkkahallinnossa on henkilöstöresursseihin, ohjelmistopäivityksiin ja prosessien ohjaukseen liittyviä haasteita, jotka vaikuttavat jo tässä hetkessä palveluiden laatuun. Tulevaisuudessa haasteet ovat yhä suuremmat, kun Ylöjärvi on jättäytynyt kehyskuntaverkoston yhteistyön ja kehittämisen ulkopuolelle palkkahallinnon ja taloushallinnon osalta.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä"

 

Päätös  Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

-----

 

KAUPHALL 19.10.2020 § 266 

 

Kaupunginjohtaja ehdottaa:

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen hallinto- ja talousosastolle lausuntoa varten.

 

Päätös  Hyväksyttiin.

 -----

 

Kaupunginhallitus 21.2.2022

 

Henkilöstöjohtaja Minna Kekarainen

Talousjohtaja Juha Liinavuori 

 Vuonna 2018 (kh 19.2.2018 § 65) Ylöjärven kaupunki päätti osallistua Tampereen kehyskuntien yhteiseen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen vaihtoehtoisten tuotanto-/järjestämistapojen selvitykseen. Selvityksessä tutkittiin ao. palveluiden eri tuotanto- ja järjestämisvaihtoehtoja; kunnat järjestävät palvelut itse, kunnat järjestävät palvelut yhteisestä palvelukeskuksesta, kunnat hankkivat palvelut ulkopuoliselta alan toimijalta, kunnat hankkivat palvelut liittymällä osakkaiksi Pirkanmaan maakunnan ja Tampereen kaupungin talous- ja henkilöstöhallinon tukipalvelut tuottavaan yhtiöön.

 

 Selvityksen loppuraportti esiteltiin kaupunginhallitukselle 12.11.2018 (§ 345). Kaupunginhallitus päätti merkitä selvityksen loppuraportin tiedoksi ja palata asiaan vuoden 2019 maaliskuun loppuun mennessä.

 

 Muut selvityksessä mukana olleet kunnat lähtivät kilpailuttamaan ko. tukipalveluita ulkopuoliselta toimijalta. Kaupunginhallitus päätti 25.3.2019 (§ 111), että talous- ja henkilöstöhallinnon ulkoistamiseen palataan, kun muut seudun kunnat ovat toteuttaneet ulkoistusratkaisun ja uudesta toimintatavasta on saatu riittävästi kokemuksia ja seurantatietoa.

 

 Selvityksessä mukana olleista kunnista Lempäälä päätti ulkoistaa sekä palkanlaskenta- että taloushallinnon palvelut ja Pirkkala palkanlaskentapalvelut. Ylöjärvi lähti yhdessä muiden ei ulkoistusratkaisuun päätyneiden kuntien kanssa valmistelemaan talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmien kilpailutusta sekä kartoittamaan mahdollisia yhteistyökäytänteitä ao. tukipalveluiden tuottamisessa. Järjestelmäkilpailutus jätettiin kuitenkin loppuun saattamatta, koska katsottiin, että hyvinvointialueuudistuksen varmistunut eteneminen vaikuttaa olennaisesti kilpailutusasetelmaan.

 

 Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 2023 vuoden alusta. Sote-siirron loppuunsaattaminen aiheuttanee reilusti työtä sekä talous- että henkilöstöhallinnossa vielä vuonna 2023. Uudistuksen toimeenpanon jälkeinen aika onkin luonnollinen ajankohta tarkastella uudelleen tukipalveluiden prosesseja, toimenkuvia ja tuotantotapoja.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hallinto- ja talousosaston lausunnon vastauksena aloitteeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 07.03.2022 § 24  

166/00.01.02/2022  

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy hallinto- ja talousosaston lausunnon vastauksena aloitteeseen.               

 

Päätös Hyväksyttiin.