Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 140

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma 2022 - 2026

 

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 363 

 

 

Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman 2022 - 2026 valmistelu on edennyt päätöksentekovaiheeseen. Valmistelussa on otettu huomioon voimassa oleva MAPSTO 2021 -2025, saadut lausunnot, nettikyselyn vastaukset sekä kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston seminaarien yhteydessä ja muutoin saadut palautteet. Mapston 2. lausuntokierroksen (luonnokseen liittyen) aikana saadut lausunnot ja kommentit ovat kokouksessa nähtävillä.

 

MAPSTO-asiakirjasta päätettäessä kaupunginvaltuustossa:

 

  • päätetään: kaavoitusohjelma ja tavoitteellinen tonttien luovutusohjelma 2022 - 2026.

 

  • kuvataan tiedoksi: Investoinnit 2022-2026 ja palveluverkko. Investointeihin liittyvä päätöksenteko tapahtuu virallisesti talousarvion ja taloussuunnitelman päätöksenteon yhteydessä. Myös palveluverkkoon tehtävät muutokset päätetään talousarvion yhteydessä tai muu-toin erikseen.

 

Vaikka investointeihin liittyvä päätöksenteko vuosille 2022-2026 tapahtuukin kaupunginvaltuustossa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta päätettäessä, investointien käytännön valmistelu on toteutettu MAPSTO-prosessin yhteydessä, jotta investointien synkronointi on varmistettu kaavoitusohjelman ja tonttienluovutusohjelman kanssa.

 

MAPSTO-dokumentin hyväksymisen jälkeen kaupungin internet-sivuilla julkaistaan karttasovellus, jossa kuvataan kaupungin kaavoitus- ja investointihankkeet kartalla.

 

MAPSTO-ehdotukseen ei ole tehty muutoksia lausuntokierroksella olleeseen versioon nähden poislukien karttoihin tehdyt teknisluontoiset päivitykset ja kalustoinvestointisumman tarkennus.

 

Liite - MAPSTO-dokumentti liitteineen

 

Oheismateriaali -saadut lausunnot ja netti-kyselyn vastaukset

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman 2021-2025 valmisteluvaiheen tiedokseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 -----

 

 Kaupunginhallitus piti kokoustauon tämän asian aikana klo 16.45-16.54.

 -----

 

 Nuorisovaltuuston edustajalla oli tietoliikenneongelmia tämän asian aikana.

 

 Jaana Heikkilä oli poissa kokouksesta tietoliikenneongelmien vuoksi tämän asian aikana klo 16.58 - 16.59.

 

 Talousjohtaja, sivistysjohtaja, vs. kaupunkirakennejohtaja ja terveys- ja sosiaalijohtaja poistuivat kokouksesta tämän asian jälkeen klo 17.21.

 -----

 

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 388 

 

 

Liite - MAPSTO-dokumentti liitteineen

 

Oheismateriaali -saadut lausunnot ja netti-kyselyn vastaukset

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman 2022-2026.

 

Päätös Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että sivun 49 kohta 433. ja MAPSTOn liitteisiin Karhen koulun kentän peruskorjaus muutetaan suunnittelu v. 2022 ja toteutus v. 2023.

 

 Keskustelun kuluessa Jenni Kiiskinen ehdotti seuraavia muutoksia keskustan kaavoitukseen:

 

 101. Ranta-Laatu asuinalue poistetaan

 110. Leijapuiston alue, lisätään kohtaan teksti "jossa huomioidaan varaus monitoimi-kulttuuritalolle sekä puistotila."

 116. Suojastenlahden alue poistetaan sanat "ja täydennysrakentamista varten".

 

 Kiiskisen ehdotus raukesi kannattamattomana.

 -----

 

 Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 -----

 

 Talousjohtaja Juha Liinavuori poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.21.

 -----

 

Kaupunginvaltuusto 08.11.2021 § 140  

533/00.01.02/2021  

 

Liite - MAPSTO-dokumentti liitteineen

 

Oheismateriaali -saadut lausunnot ja netti-kyselyn vastaukset

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman 2022-2026.

 

 

Päätös Asian käsittelyn aluksi todettiin, että § 139 tehdyt muutokset investointeihin huomioidaan MAPSTO-asiakirjassa ja sen liitteissä.

 

 Keskustelun kuluessa Jenni Kiiskinen ehdotti, että s. 21 poistetaan kohdasta 116. Suojastenlahden alue sanat "ja täydennysrakentamista". Aki Leppänen kannatti Kiiskisen ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Kiiskisen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. 

 

 Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 40 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä (§ 140 liite 1), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Hannu Ruuska teki seuraavan ponsiesityksen: "Ylöjärven Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää ponnen Asemantien junaseisakkeen kaavasuunnittelun aloittamisesta. Tämä on tärkeää aloittaa hyvissä ajoin jo ennen puuterminaalin siirtymistä, jotta meillä olisi seisake nopealla aikataululla toteutettavissa terminaalin siirtymisen jälkeen. Kaavasuunnittelussa on huomioitavia seikkoja riittävästä liittymäpysäköinnistä lähtien paljon, joten kaavoituksen toteutus kuulemisineen vaatii aikaa. Asemantien seisakkeelta olisi myös huomioitava kaavoituksessa junaradan yli- tai alikulku henkilöliikenteelle, joka helpottaa myös muidenkin kuin junalla kulkijoiden liikkumista." Minna Sarvijärvi ja Peer Haataja kannattivat Ruuskan tekemää ponsiesitystä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen.

 -----

 

 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen em. ponnella ja edellä todetuin 139 §:stä johtuvin muutoksin.
-----


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa