Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 105


 

Valtuustoaloite hulevesimaksun poistamiseksi

 

361/02.05.00/2017

 

KAUPHALL 12.06.2017 § 229 

 

266/01.015/2017

 

KAUPVALT 22.05.2017 § 56 

 

 "Hulevesimaksu on vitsi. Kansalaiset ovat pöyristyneitä. Kukaan ei voi päättää paljonko vettä sataa. Kuntalaiset ovat ihan kypsiä tällaiseen. Summa on pieni per talous, mutta se on täysin epäoikeudenmukainen. Jotkut imeyttävät veden pihaansa. Kyseisellä maksulla on saatu huono maine. Ylöjärven talous ei kaadu hulevesimaksuun, jonka tarkoitus on tuottaa n. 350 t. Eur. Vaikka Ylöjärvi teki hyvän tuloksen.

 

 Ylöjärvi 2001+

 Matti Ylitalo"

 

Päätös  Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

  -----

 

Kaupunginjohtaja ehdottaa:

 Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle lausuntoa varten.

 

Päätös  Hyväksyttiin.

  -----

 

 

Tekninen lautakunta 31.08.2022 § 140 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

 

Hulevesimaksua ei käytetä kaupungin yleisten menojen kattamiseksi, vaan hulevesimaksusta saadut tuotot käytetään kaupungin toimialueella huleveden hallintaan liittyviin menoihin. Tällaisia menoja ovat mm. selvitykset ja suunnitelmat, joita tarvitaan hulevesiongelmien syiden selvittämiseen ja niiden ratkaisemisen suunnitteluun, hulevesijärjestelmän huoltoon ja ylläpitoon sekä hulevesiratkaisujen toteuttamiseen. Esimekiksi selvityksillä pyritään ennalta selvittämään, missä on todennäköisimmät kohdat, joissa voi esiintyä hulevedestä aiheutuvia ongelmia tulevaisuudessa.

 

Hulevedestä saatuja tuloja käytetään myös hulevesikohteiden toteuttamiseen, joista viimeisimmät suuremmat kohteen ovat olleet Mannin hulevesiurakat I ja II vuosina 2021 ja 2022. Kaikissa hulevesitöissä on ollut tavoitteena vähentää hulevesistä kiinteistöillä aiheutuvia haittoja ja parantaa myös mahdollisuuksia tonttien kuivatuksen parantamiseen.

 

Varsinkin vanhoilla kaava-alueilla hulevedestä aiheutuu haittoja, joiden korjaamiseen hulevesimaksutuotoilla voidaan ryhtyä investointiohjelmaa nopeammalla aikataululla. Selvitystöiden lisäksi hulevedestä aiheutuvista ongelmista voi raportoida tekniseen palautekanavaan. Kaikki hulevesipalautteet käsitellään ja ne asetetaan jatkuvasti päivittyvään ensisijaisuusjärjestykseen kiireellisyyden ja niiden toteutettavuuden perusteella.

 

Hulevesimaksuista saaduilla tuotoilla on mahdollisuus huomattavasti nopeammin ja sujuvammin toteuttaa hulevesiasioihin kohdistuvia tehtäviä ensisijaisuusjärjestyksessä kuin investointikohteiden kautta toteutettaessa. Seuraavia hulevesikohteita, joita on tarkoitus toteuttaa investointiohjelman rinnalla hulevesimaksun turvin ovat keskustaajamassa Koivumäentien hulevesiviemärin toteuttaminen välillä Töyränojantie-Niittytie ja mm. Kurussa MAPSTO-kohteenakin olevan Suittilahdentien kuivatuksen parantaminen sekä edellä mainittu Mannin alueen kolmas hulevesiurakka. Kaikki toimenpiteet, joita toteutetaan hulevesien johtamisen ja hallinnan kehittämiseksi ja parantamiseksi eivät näy huomiota herättävinä toimenpiteinä kaupungin alueella. Toimenpiteitä kohdistetaan kuitenkin tasaisesti hulevesilaskutuksen piirissä olevalle alueelle.

 

Lisätietoja Ari Jokihaara, p. 050 384 8383, ari.jokihaara@ylojarvi.fi

 

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää antaa selosteosan mukaisen vastauksen hulevesimaksun poistamista koskevaan valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 -----

 

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 309 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan lausunnon vastauksena aloitteeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 10.10.2022 § 105  

558/02.05.00/2022  

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan lausunnon vastauksena aloitteeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.