Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 112


 

Valtuustoaloite välirahoitusmallista hankkeiden edistämiseksi

 

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 335 

 

 

KAUPVALT 09.08.2021 § 103

 

"Yleisen toimeliaisuuden lisäämiseksi ja siihen kannustamiseksi on toivottavaa, että yhdistykset ja muut tukiin oikeutetut toimijat hakisivat aktiivisesti rahaa kehittämishankkeisiin esimerkiksi Manner-Suomen kehittämisrahastosta.

 

Hankkeiden välirahoitus on suunniteltava huolella, koska myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen maksettuja laskuja vastaan. Maksuhakemusten käsittely vie aikansa, mikä osaltaan lisää hankkeen hallinnoijan rahoituksen tarvetta.

 

Keskustan Ylöjärven valtuustoryhmä esittää, että Ylöjärvellä muotoillaan oma välirahoitusmalli hankkeiden rahoituksen helpottamiseksi.

 

Käytännössä kaupungin talousarvioon lisättäisiin vuosittainen, esimerkiksi 150 000 euron resurssi, josta voitaisiin lainata, esimerkiksi korkeintaan 50 000 euron suuruisia summia. Lainojen tarkoitus olisi mahdollistaa tavallisille yhdistyksille runsaasti varoja vaativien ulkoisten rahoitusten avulla tehtävien hankkeiden toteuttaminen. Välirahoitusmallista on kannustavia kokemuksia useissa kunnissa.

 

Keskustan Ylöjärven valtuustoryhmä"

 

Päätös  Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 -----

 

KAUPHALL 16.08.2021 § 291 

 

Kaupunginjohtaja ehdottaa:

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen hallinto- ja talousosastolle lausuntoa varten.

 

Päätös  Hyväksyttiin.

-----

 

Kaupunginhallitus 03.10.2022 

 

Erilaisten ulkoisen rahoitusten hankkeiden tuki maksetaan hankkeen toteuttajalle pääsääntöisesti vasta, kun hankkeen kulut on jo pitänyt maksaa. Monilla yhdistyksillä on niukasti varoja, mikä on saattanut estää hakemasta hankerahaa.

 

Ylöjärven kaupunki on myöntänyt yhdistyksille takauksia, jotta ne ovat pystyneet hakemaan pankista rahoitusta hankkeiden kulujen kattamiseksi ennen kuin rahoittaja on tehnyt tukimaksatukset. Toinen, yhdistyksen näkökulmasta käytännöllisempi, tapa olisi kaupungin myöntämä lyhytaikainen lainarahoitus. Tämä voisi myös lisätä yhdistysten aktiivisuutta hankerahoituksen hakemiseen.

 

Lyhytaikaista lainaa voitaisiin myöntää rekisteröidylle ylöjärveläiselle yhdistykselle tai yleishyödylliselle yhteisölle Ylöjärvellä toteutettavan ja kaupungin strategian toteuttamista edistävän hankkeen toteuttamiseen. Lainan myöntämisen edellytys olisi julkisen rahoittavan viranomaisen myönteinen rahoituspäätös.

 

Talousarviossa voitaisiin osoittaa tarkoitukseen tietty summa ja tarkemmat väliaikaisrahoituksen ehdot päätettäisiin kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus tekisi myös päätökset rahoituksen myöntämisestä. Hallintösäännön 87 pykälän kohdan viisi mukaan kaupunginhallituksella on ratkaisuvaltalta lainan myöntämisessä valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen asettamissa rajoissa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hallinto- ja talousosaston lausunnon vastauksena aloitteeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin esittelijän tekemä täydennys päätösehdotukseen, että kaupunginhallitus tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

 

Kaupunginvaltuusto 10.10.2022 § 112  

230/02.05.03/2022  

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy hallinto- ja talousosaston lausunnon vastauksena aloitteeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.