Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 111


 

Valtuustoaloite vesimittarin koon mukainen liittymismaksu

 

356/14.05.00/2017

 

KAUPHALL 12.06.2017 § 226 

 

264/01.015/2017

 

KAUPVALT 22.05.2017 § 54 

 

 "Ylöjärven Keskustan valtuustoryhmä esittää liittymien hinnoittelua kaava-alueen ulkopuolisissa taajamissa muutettavaksi mittarin kokoon perustuvaksi.

 

 Kaupungin aloittaessa viemäriliittymien rakentamisen kaava-alueen ulkopuolisiin taajamiin liittymien hinnoittelu on tulossa erittäin ongelmalliseksi.

 

 Muutoksella jatkettaisiin viemäröinnin aloittaneen vesihuolto-osuuskunnan liittymän hintaperiaatetta. Periaate on ollut keskimääräinen ja sama hinta samasta vastineesta. Yli 330 liittyneen suunnasta ei ole missään vaiheessa tullut tarvetta kyseenalaistaa periaatetta. Koska hinnoittelua ei ole vielä lyöty lukkoon, on tämä yksinkertaisin ja tasapuolisin periaate helposti otettavissa käyttöön.

 

 Esimerkiksi sähköyhtiöt myyvät sähköliittymiä, jolloin liittymän hinta perustuu ostettavaan kapasiteettiin. Sähköliittymien puolella verkostosta varattava kapasiteetti on sidoksissa pääsulakkeen kokoon. Vesilaitoksilla kapasiteetin varausta kuvaa teknisesti hyvin vesimittarikoko.

 

 Tällä yksinkertaisella periaatteella toteutetaan kaikki tarpeelliset tavoitteet. Muun muassa keskimääräinen liittymishinta on kohtuullinen aina, kuten vesihuoltolaki vaatii. Lisäksi samasta asiasta sama hinta -periaate poistaa sen ongelman, että kaava-alueen ulkopuolisissa taajamissa on edelleen jäänteitä maatalouden rakennuksista kerrosaloineen. On kohtuutonta kohdistaa käytöstä poistuneisiinkin rakennuksiin liittymishintaa, joka on isompi kuin omakotitalon hintaosuus.

 

 Ylöjärvellä 22.5.2017

 Ylöjärven Keskustan valtuustoryhmä

 Esko Arola ym."

 

Päätös  Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

   -----

 

KAUPHALL

Kaupunginjohtaja ehdottaa:

 Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen tekniikka- ja ympäristöosastolle lausuntoa varten.

 

Päätös Hyväksyttiin sillä kaupunginjohtajan tekemällä lisäyksellä, että lähetetään valtuustoaloite lisäksi lausunnolle Ylöjärven Vesi Oy:lle.

 -----

 

 

 

 

Tekninen lautakunta 31.08.2022 § 139 

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Jokihaara

 

 

Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniset palvelut tekee tiivistä yhteistyötä Ylöjärven Vesi Oy:n kanssa vesihuollon kehittämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa. Valtuustoaloitteen sisältö on kuitenkin keskeinen osa Ylöjärven Vesi Oy:n sisäistä toimintaa, minkä vuoksi tekniikka- ja ympäristöosasto ei voi ottaa kantaa valtuustoaloitteeseen.

 

Lisätietoja Ari Jokihaara, p. 050 384 8383, ari.jokihaara@ylojarvi.fi,

 

Esittelijä Vs. Kaupunkirakennejohtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää antaa selosteosan mukaisen lausunnon ja lähettää valtuustoaloitteen edelleen Ylöjärven Vesi Oy:lle lausuntoa varten ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 -----

 

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 334 

 

 

 

Valmistelija Ylöjärven Vesi Oy:n toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä

 

 Ylöjärven Vesi Oy tarkistaa hinnoitteluaan ja sen periaatteita vuosittain budjetin laatimisen yhteydessä. Hinnoittelu laaditaan tarkoituksenmukaiseksi ja sen perusteet ovat vesihuoltolain mukaisia. Valtuustoaloitteen ehdotus mittarikokoon perustuvasta liittymismaksusta käsitellään vuoden 2023 talousarvion laatimisen yhteydessä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan ja Ylöjärven Vesi Oy:n lausunnot vastauksena aloitteeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin esittelijän tekemä täydennys päätösehdotukseen, että kaupunginhallitus tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

 

Kaupunginvaltuusto 10.10.2022 § 111  

557/14.05.00/2022  

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan ja Ylöjärven Vesi Oy:n lausunnot vastauksena aloitteeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 -----

 

 Kehitysjohtaja Sari Soini oli poissa kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.