Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 48


 

Ympäristöavustukset vuodelle 2024

 

Ympäristölautakunta 24.04.2024 § 48  

212/11.00.01/2024  

 

 

Valmistelija: ympäristösuunnittelija Laura Kokko

 

Seloste ja perustelut: Ympäristölautakunta myöntää vuosittain avustuksia ympäristönhoitotöihin. Vuonna 2024 avustuksia on jaettavana 10 000 €.

 

 Ympäristölautakunta hyväksyi vuonna 2001 seuraavat periaatteet ympäristönhoitotöihin myönnettävien avustusten myöntämiselle:

 

  • avustukset myönnetään ympäristön hyväksi tehtävään työhön
  • avustukset myönnetään pääasiassa järjestöille, seuroille tai yhdistyksille, erityisin perustein yksityisille henkilöille
  • avustus myönnetään vain selvästi ympäristönhoitotöiden kuluihin
  • avustuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan tuen käytöstä vuoden loppuun mennessä
  • avustusten myöntää ympäristölautakunta ja niiden hausta ilmoitetaan ilmoitustaulun lisäksi myös paikallislehdissä.

 

Hakemukset Ympäristönhoitotöihin avustushakemuksia tuli 8 kappaletta ja avustuksia haettiin 5 200 € edestä (vuonna 2023 avustuksia haettiin 12 600 € edestä). Avustusten haku oli auki maaliskuun ajan. Sähköinen hakulomake julkaistiin kaupungin verkkosivuilla. Ilmoitus avustushausta julkaistiin Ylöjärven Uutisissa, kaupungin kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

 

 Vuonna 2024 avustusta hakivat seuraavat hakijat:

 

 Mannin Asukasyhdistys ry hakee 400 € siivoustalkoisiin Vilpeen, Mannin, Särkänmäen, Litukan, Litukanrinteen ja Särkän alueella. Lisäksi avustusta käytetään Mannin rantaan johtavan Paijalantien raivaukseen sekä uimarannan ja venevalkaman alueen siisteydestä ja ympäristönhoidosta huolehtimiseen talkoilla.

 

 Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys ry hakee 100 € Pikku-Ahveniston kedon niittotalkoisiin.

 

 Viljakkalan Sosialidemokraattinen työväenyhdistys ry hakee 450 € komealupiinin ja mahdollisen kurtturuusun hävittämiseen yhdistyksen lomamökkiosakkeen ympäristöstä.

 

 Mutalan Majajärven suojeluyhdistys ry hakee 1300 € Majajärven niittoon ja niittojätteen keräämiseen.

 

 Vuorentaustan omakotiyhdistys ry hakee 400 € siivoustalkoisiin Vuorentaustan alueella.


Mutalan alueen asukasyhdistys ry hakee 800 € Palsinahteen yhteisrannan tien kunnostukseen sekä maisemointitöihin.

 

 Ylöjärvi-Seura ry hakee 400 € ympäristön siivouspäivän järjestämiseen keskustan alueella, Vahannassa, Vuorentaustassa ja Pikku-Ahveniston alueella.

 

 Taistelijan talo-palveluyhdistys ry hakee 1350 € Ylöjärven kaupungin omistaman Aurejärven Suolahden uimarannan ja virkistysalueen sekä kaupungin omistaman urheilukentän ja sille johtavan tien reunojen ruohonleikkuisiin ja pusikoiden raivaamiseen sekä puiden kaatoon.

 

Tarkastelu: Anomukset ympäristönhoitotöihin ovat pääasiassa yleisen ympäristön hoidon

 kannalta perusteltuja ja avustuksia haetaan todellisiin ja todennettavissa oleviin

 kuluihin.

 

 Viime vuonna avustuksiin oli käytettävissä 5 500 € ja tänä vuonna 10 000 €.

 

Toimivalta: Hallintosääntö 121 §

 

Lisätietoja päätöksestä: ympäristösuunnittelija Laura Kokko, p. 040 120 8901, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Oheismateriaali: Koonti ympäristöavustushakemuksista 2024

 

Esittelijä: Johtava rakennustarkastaja Johanna Venäläinen

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää vuoden 2024 avustukset ympäristönhoitotöihin seuraavasti:

 

 Mannin Asukasyhdistys ry:lle 400 € siivoustalkoisiin ja Paijalantien raivaukseen sekä uimarannan ja venevalkaman alueen siisteydestä ja ympäristönhoidosta huolehtimiseen.

 

 Suomen luonnonsuojeluliiton Ylöjärven yhdistys ry:lle 100 € Pikku-Ahveniston kedon niittotalkoisiin.

 

 Viljakkalan Sosialidemokraattiselle työväenyhdistys ry:lle 300 € komealupiinin hävittämiseen yhdistyksen lomamökkiosakkeen ympäristöstä.

 

 Mutalan Majajärven suojeluyhdistys ry:lle 1300 € Majajärven niittoon ja niittojätteen keräämiseen.

 

 Vuorentaustan omakotiyhdistys ry:lle 400 € siivoustalkoisiin.


Mutalan alueen asukasyhdistys ry:lle 800 € Palsinahteen yhteisrannan tien kunnostukseen sekä maisemointitöihin.

 

 Ylöjärvi-Seura ry:lle 400 € ympäristön siivouspäivän järjestämiseen keskustan alueella, Vahannassa, Vuorentaustassa ja Pikku-Ahveniston alueella.

 

 Taistelijan talo-palveluyhdistys ry:lle 1350 € Aurejärven Suolahden uimarannan ja virkistysalueen sekä kaupungin omistaman urheilukentän ja sille johtavan tien reunojen kunnossapitoon.

 

 Viljakkalan Sosiaalidemokraattiselle työväenyhdistys ry:lle on myönnetty haettua vähemmän avustusta perustuen edellisen vuoden toteutuneisiin kustannuksiin. Lisäksi on huomioitu, että tehtävät työt kohdistuvat hyvin rajattuun yksityisessä käytössä olevaan alueeseen.

 

 Avustuksen saajat ovat velvollisia hankkimaan tarvittavat luvat (mm. vesialueen omistajan sekä maanomistajien lupa tai suostumus) tai tekemään tarvittavat ilmoitukset (mm. niitto- ja ruoppausilmoitukset) töistä sekä ilmoittamaan avustuksen käytöstä ympäristötoimeen vuoden 2024 loppuun mennessä. Pyydettäessä avustuksen saajan tulee toimittaa tositteet toteutuneista kustannuksista.

 

 Ympäristölautakunnalla on oikeus vaatia avustusrahat palautettaviksi kokonaan tai osittain mikäli avustus käytetään muuhun kuin hakemuksessa esitettyyn toimintaan tai avustuksen hakija on antanut kaupungin viranomaisille virheellisiä tietoja avustusta koskevissa asioissa.

 

Päätös: Peltola ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 Koska ehdotusta ei kannatettu, ehdotus raukesi kannattamattomana.

 

 Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että lautakunta käsittelee myönnettävien ympäristöavustusten periaatteet syksyn 2024 aikana.

 

 Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

 

 Hyväksyttiin muutoin päätösehdotuksen mukaisesti.

 -----