Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 96 

Kiinteistöveroprosenttien päättäminen vuodelle 2024

 

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 322 

 

 

 

Valmistelija talousjohtaja Juha Liinavuori

 

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kiinteistöveroprosenteista.

 

Vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivä. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Kiinteistöverolain muuttamisesta on valmisteilla lakiesitys. Esitys perustuu hallitusohjelman kirjaukseen siitä, että verotuksen painopistettä tulisi siirtää voimakkaammin maapohjan verottamiseen. Esityksen mukaisesti maapohja eriytetään yleisestä kiinteistöverolajista siten, että siihen sovelletaan omaa veroprosentin vaihteluväliä. Yleisen veroprosentin vaihteluväli rakennusten osalta säilyy ennallaan 0,93–2,00, mutta maapohjan osalta vaihteluvälin alarajaksi määrättäisiin 1,30. Maapohjan kiinteistöveroprosentin yläraja säilyisi 2,00 prosentissa.

 

Maapohjan veroprosentin muutos lisää kiinteistöverotuottoja Ylöjärvellä 750 000 euroa.

 

Talousarvio sisältää myös veroprosentin korottamisen rakennusten osalta 0,05 prosenttiyksiköllä 0,93 prosentista 0,98 prosenttiin. Kiinteistöveroprosentit ovat Ylöjärvellä naapurikuntiin verrattuna maltillisella tasolla. Korotuksella on noin 100 000 euron lisäysvaikutus verotuloihin.

 

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on Ylöjärvellä 3,0 (vaihteluväli 2,0-6,0). Talousarvio sisältää tämän verokannan korotuksen 6,0 prosenttiin. Lisätulovaikutus korotuksella on vähäinen (noin 20 000 euroa), mutta korotuksella haetaan sitä, että rakentamattomat asemakaavoitut asuinrakennuspaikat pyrittäisiin ottamaan aktiivisemmin rakennuskäyttöön.

 

Ylöjärvi ei ole aiemmin päättänyt kiinteistöveroprosenttia voimalaitoksille. Tämä voi olla maksimissaan 3,1 prosenttia. Talousarvio sisältää voimalaitoksia koskevan veroprosentin maksimin mukaan eli 3,1 prosenttia.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti
     - Rakennukset 0,98 (sallittu vaihteluväli 0,93-2,00 %)
     - Maapohja 1,30 (sallittu vaihteluväli 1,30-2,00%)
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 (sallittu vaihteluväli 0,41-1,00 %)
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 (sallittu vaihteluväli 0,93-2,00 %)
- kiinteistöverolain 12 a §:ssä tarkoitetun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 (sallittu vaihteluväli 2,00-6,00 %)
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 (maksimissaan 3,10 %)

 

Päätös Keskustelun kuluessa Hannu Ruuska ehdotti, että rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on 3,0 %. Antti Järvensivu, Erja Pelkonen ja Minna Sarvijärvi kannattivat Ruuskan ehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Ruuskan ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Ahonen, Heikkilä, Kiiskinen, Stenman) ja 7 ei-ääntä (Haataja, Heiska, Järvensivu, Luojus, Pelkonen, Ruuska, Sarvijärvi), joten puheenjohtaja totesi Ruuskan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

Lisäksi todettiin, että muilta osin kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 13.11.2023 § 96  

291/02.02.00/2023  

 

Liitteet 1-2 § 96 Äänestyslistat

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto päättää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti
     - Rakennukset 0,98 (sallittu vaihteluväli 0,93-2,00 %)
     - Maapohja 1,30 (sallittu vaihteluväli 1,30-2,00%)
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 (sallittu vaihteluväli 0,41-1,00 %)
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 (sallittu vaihteluväli 0,93-2,00 %)
- kiinteistöverolain 12 a §:ssä tarkoitetun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00 (sallittu vaihteluväli 2,00-6,00 %)
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 (maksimissaan 3,10 %)

 

Päätös Keskustelun kuluessa Riitta Koskinen ehdotti, että rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93 %. Hannu Ruuska, Inga-Mari Lehti, Minna Sarvijärvi ja Sami Savio kannattivat Koskisen ehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Koskisen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa-ääntä ja 18 ei-ääntä (§ 96 liite 1), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.
---

Keskustelun kuluessa Jussi-Pekka Ahonen ehdotti, että rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi päätetään 6,00 %. Jenni Kiiskinen kannatti Ahosen ehdotusta.

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdo-tus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Ahosen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 jaa-ääntä ja 17 ei-ääntä (§ 96 liite 2), jo-ten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.