Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.01.2023/Pykälä 28


Kartta sijainneista
2021_SAFA_kilpailusaannot-FI

 

Ylöjärven keskustan yleinen ideakilpailu / Yleiset tavoitteet ja tuomariston nimeäminen

 

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 28  

745/10.00.00/2021  

 

Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen

 

 Yleiset tavoitteet

 

 Ylöjärven kaupunki järjestää Keskustan yleisen ideakilpailun yhteistyössä Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa. Kilpailu on luonteeltaan hankintalain 54 §:n mukainen suunnittelukilpailu, jossa uusille asuin- ja liikekiinteistöille sekä palvelujen kiinteistöille (monitoimitalo), liikenteelle, jalankulkuympäristölle ja korttelipuistoille sekä pääradan junaseisakkeelle ja kevyen liikenteen ylitykselle haetaan ehdotuksia kilpailun jälkeen käynnistyvien asemakaavamuutosten ja jatkosuunnittelun pohjaksi.

 

 Kilpailun yleiset tavoitteet pohjautuvat Ylöjärven kaupunginvaltuuston vuosina 2018-2022 hyväksymään neljään strategiaan ja suunnitelmaan, jotka ovat:

 

.         Ylöjärven kasvuohjelma 2040 (kv 12.12.2022),

.         Ylöjärven kaupunkistrategia 2022-2032 (kv 4.4.2022) ja

.         Ylöjärven keskustavisio 2040 (kv 6.4.2020).

.         Ylöjärven ydinkeskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava 2040 (kv 10.12.2018).

 

 Muita huomioon otettavia suunnitelmia tai hankkeita ovat mm.:

 

.         Lielahti-Lakiala kaksoisraiteen yleissuunnitelma ja YVA, Väylävirasto (parhaillaan laadittavana)

.         Tampereen kaupunkiseudun ratakapasiteettiselvitys, Väylävirasto, Proxion, Tampereen kaupunkiseutu (parhaillaan laadittavana)

.         Esiselvitys raakapuuterminaalin siirrosta, Väylävirasto ja Ylöjärven kaupunki, 2020

.         Tampereen seuturaitiotien tarkentava yleissuunnitelma Lielahti - Ylöjärvi (kh 12.12.2022, kv 13.2.2023).

.         Monitoimitalon rakennussuunnittelulle varattu määräraha vuodelle 2026

.         Kilpailualueen ja lähialueen uudet asemakaavamuutokset ja hankkeet, kuten Prisma-kauppakeskus sekä Kultaniityn ja Räikänhelman asemakaavamuutokset

 

 Kilpailualue sijoittuu Ylöjärven ydinkeskustaan, Kirkonseudulle, Kuruntien ja Asemantien varsille. Kilpailu käsittää kolme osa-aluetta ja niiden väliset yhteydet: 1. Leijapuisto, 2. perusturvakeskuksen kiinteistö ja Asemantien itäpää, 3. pääradan puuterminaali lähialueineen (kevyen liikenteen ylikulku ja seisake ym.). Uudistettavien korttelien pinta-ala on yhteensä noin 5 ha ja niiden välisen jalankulku- ja liikenneympäristön ja lähivaikutusalueen pinta-ala on noin 50 ha.

 

 Aikaisempia vaiheita mm.

 

 • Kehittämistoimikunta kävi lähetekeskustelun ja hyväksyi arkkitehtikilpailun laajuuden, tavoitteet ja aikataulun kokouksessaan 30.5.2022 § 24.
 • Kaupunginhallituksen, kehittämistoimikunnan ja ympäristölautakunnan Leijapuisto-seminaari 18.2.2021 keskusteli ideakilpailusta, johon monitoimitalo sisältyisi.

 

 Seuraavat vaiheet mm.:

 

 • Kaupunginhallitus hyväksyy SAFAn nimeämät puolueettomat asiantuntijat tuomariston jäseniksi ja nimeää muun tuomariston ja siihen kaksi luottamushenkilöjäsentä, 23.1.2023.
 • Suomen arkkitehtiliiton kilpailutoimikunta käsittelee kilpailuohjelman kokouksessaan, arviolta 14.2.2023.
 • Tuomaristo hyväksyy kilpailuohjelman, arviolta 21.2.2023.
 • Kilpailuaikatavoite: 1.3.-5.6.2023.
 • Kilpailuehdotukset kaupunkilaisten kommentoitavina kesällä 2023
 • Kilpailu on tavoitteena arvostella ja ratkaista elo-lokakuussa 2023.

 

 Tuomariston valinta

 

 Kilpailu käydään Suomen arkkitehtiliitto SAFAn kilpailusääntöjen mukaan (ks. liite; SAFA 20.8.2021). Arkkitehtiliiton sääntöjen mukaan yleisen kilpailun tuomaristossa enemmistön tulee olla ammattijäseniä (ks. kohta 6). Tuomariston tehtävät ovat:

 

 • Vastata kilpailuohjelman laatimisesta yhdessä kilpailun sihteerin kanssa
 • Hyväksyä kilpailuohjelma
 • Vastata kilpailijoiden esittämiin kysymyksiin
 • Arvioida kilpailuehdotukset ja valita voittaja/t
 • Kirjoittaa arvostelupöytäkirja
 • Antaa suositus kilpailun jälkeisistä jatkotoimenpiteistä

 

 Kilpailulle nimetään erikseen kilpailusihteeri. Kilpailusihteerin tehtävästä on lähetetty tarjouspyynnöt ja tarjoukset on pyydetty 31.1.2023 mennessä.

 

 Kilpailuun arvioidaan saatavan noin 40-50 ehdotusta. Aineiston ja arvostelun hallinnan tueksi on tilattu ns. kilpailukone, Competition Cloud -pilvipalvelu. Palvelun kautta myös kaupunkilaiset saavat kommentoida kilpailuehdotuksia.

 

 Tuomariston Ylöjärven kaupungin edustajat:

 

 • KH 23.1. nimeää, luottamushenkilö 1/2, palkintolautakunnan puheenjohtaja
 • KH 23.1. nimeää, luottamushenkilö 2/2
 • Jukka Nurmi, vs. kaupunkirakennejohtaja
 • Sari Soini, kehitysjohtaja
 • Moona Kansanen, kaavoitusarkkitehti (ammattijäsen)
 • Mia Saloranta, kaavoitusarkkitehti (ammattijäsen)
 • Helena Ylinen, kaavoitusarkkitehti SAFA (ammattijäsen)

 

 Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n nimeämät edustajat:

 

 • Kristina Karlsson, arkkitehti SAFA
 • Osma Lindroos, arkkitehti SAFA

 

 Lisäksi kilpailun tuomariston apuna toimii Ylöjärven kaupungin asiantuntijaryhmä, johon suostumuksensa ovat antaneet:

 

 • Ari Jokihaara, yhdyskuntatekniikan päällikkö
 • Kaisu Wallin, maisemasuunnittelija
 • Johanna Venäläinen, johtava rakennustarkastaja

 

 Väylävirastosta asiantuntijana toimii myöhemmin nimettävä henkilö.

 

 Tuomaristo voi kuulla tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.

 

 Asiantuntijat ja sihteeri eivät osallistu päätöksentekoon eikä heillä ole oikeutta osallistua kilpailuun.

 

 Palkinnot / palkkiot

 

 Kilpailun palkintoina jaetaan yhteensä 90 000 euroa seuraavasti:

 

 1. palkinto 35 000 euroa

 2. palkinto 20 000 euroa

 3. palkinto 15 000 euroa

 sekä kaksi lunastusta, kumpikin 10 000 euroa. Palkintosummille on haettu verovapautta.

 

 Suomen Arkkitehtiliitto perii kilpailusääntöjensä mukaisesti 7 % palkinnoista ja lunastuksista. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton kautta.

 

 Tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisesti, lukuun ottamatta ensimmäisen palkinnon sekä lunastusten suuruutta.

 

 Tuomaristo voi halutessaan jakaa kunniamainintoja.

 

 Asia on huomioitu vuoden 2023 talousarviossa.

 

 Kilpailun käynnistyminen

 

 Kilpailu voi käynnistyä, kun kilpailuohjelma on SAFAn kilpailutoimikunnan sekä tuomariston hyväksymä. Kilpailun käynnistymistä edeltävä protokolla on seuraava:

 

 • SAFAn kilpailutoimikunta valitsee kaksi edustajaa tuomaristoon (ks. edellä)
 • SAFAn kilpailutoimikunta hyväksyy kilpailuohjelman
 • Tuomaristo hyväksyy lopullisen kilpailuohjelman
 • Kilpailu käynnistyy

 

 Kilpailuun liittyvät mahdolliset toimeksiannot huomioidaan kilpailuprosessissa.

 

Liite Kartta sijainneista, joihin ideasuunnitelmien ratkaisujen toivotaan sijoittuvan

 SAFAn kilpailusäännöt

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä arkkitehtikilpailun yleiset tavoitteet selosteosan mukaisesti,

2. hyväksyä tuomariston kokoonpanon selosteosan mukaisesti ja

3. nimetä tuomaristoon kaksi luottamushenkilöedustajaa ja nimetä heistä toisen palkintolautakunnan puheenjohtajaksi.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Mika Kotiranta ehdotti, että tuomaristoon valitaan Juho Ojares, Erja Pelkonen ehdotti, että valitaan Hannu Ruuska ja Jussi-Pekka Ahonen ehdotti, että valitaan Jenni Kiiskinen.

 

 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyy yksimielisesti päätösehdotuksen kohdat 1. ja 2. Edelleen puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus ei ollut kohdan 3. osalta luottamushenkilöedustajien valinnassa yksimielinen, joten valinnassa oli toimitettava vaali.

 

 Todettiin, että vaali toimitetaan avoimena enemmistövaalina nimenhuudolla. Vaalissa kullakin jäsenellä on käytettävissään kaksi ääntä kuitenkin siten, että samalle ehdokkaalle voi antaa vain yhden äänen, eikä kaikkia ääniä ole pakko käyttää. Lisäksi todettiin, että valituksi tulevat vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta luottamushenkilöedustajaa ja että ääniä voi antaa muillekin vaalikelpoisille, kuin ehdotetuille henkilöille. Mikäli äänet menevät tasan, valinta ratkaistaan henkilöiden välillä arvalla.

 

 Vaalia koskeva em. menettely hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:

 

 Ojares Juho  11

 Kiiskinen Jenni  7

 Ruuska Hannu  4

 Tyhjiä  0

 Hylättyjä  0

 

 Suoritetun vaalin jälkeen puheenjohtaja totesi, että nimetyiksi tuomaristoon tulivat Juho Ojares ja Jenni Kiiskinen. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä Juho Ojareksen palkintolautakunnan puheenjohtajaksi.

 -----

 

 Kaavoitusarkkitehti, vs. kaupunkirakennejohtaja ja kaavoituspäällikkö saapuivat kokoukseen ennen tämän asian käsittelyn alkua klo 15.57. Heille päätettiin myöntää läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

 -----

 

 Kaupunginhallitus piti kokoustauot tämän asian käsittelyn aikana klo 16.06-16.11 ja 16.16-16.28. Peer Haataja saapui kokoukseen ensimmäisen tauon jälkeen ja varajäsen Iikka Jäntti poistui kokouksesta klo 16.11. Vs. kaupunkirakennejohtaja ja kaavoitusarkkitehti poistuivat kokouksesta toisen kokoustauon jälkeen ennen päätöksentekoa klo 16.28.