Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 3 

Raitiotien Lielahti-Ylöjärvi tarkentava yleissuunnitelma

 

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 422 

 

 

 

Valmistelija Ts. kehityspäällikkö Essi Jokinen ja vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi

 

Tampere ja Ylöjärvi ovat teettäneet yhdessä raitiotien tarkentavaa yleissuunnitelmaa. Suunnitelma on jatkoa raitiotien seudulliselle yleissuunnitelmalle, joka laadittiin 2019-2021 Tampereen, Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan yhteistyönä. Raitiotien seudullista suunnittelutyötä on koordinoinut 1.1.2022 alkaen Tampereen Raitiotie Oy em. neljän kunnan maksamaa hallintovastiketta vastaan.

 

Raitiotien tarkentava yleissuunnitelma on tekninen suunnitelma, joka tarkentaa aiempia suunnitteluratkaisuja ja määrittää asemakaavoitusta palvelevalla tarkkuudella raitiotien ratageometrian, sijainnin ja tilantarpeen. Raitiotien linjaus on pysynyt pääosin samalla sijainnilla kuin seudullisessa yleissuunnitelmassa, mutta sen paikka katutilassa on siirtynyt kokonaisuudessaan kadun keskelle ja ratageometria, pysäkkien lukumäärä ja sijainti sekä tekniset ratkaisut ovat tarkentuneet.  Sähkönsyöttöasemia on linjalla 6 kappaletta ja niiden sijoittelu on optimoitu maankäytön ja sähkönsyötön simulointitulosten perusteella. Lisäksi on laadittu alustava suunnitelma raitiovaunujen Lielahden säilytysvarikosta.  Suunnittelun ohessa laadittiin tarvittavia lisäselvityksiä ja tehtiin vaihtoehtovertailuja sekä täydennettiin vaikutusten arviointeja.

 

Raitiotien Lielahti-Ylöjärvi tarkentavan yleissuunnitelman 1. väliraportti hyväksyttiin Ylöjärven ja Tampereen kaupunginhallituksessa 14.2.2022. Ensimmäinen väliraportti sisälsi ratkaisuesitykset raitiotien risteämistavasta Vaasantien (kantatie 65) ja rautateiden pääradan Helsinki - Tampere - Oulu kanssa Tampereen ja Ylöjärven kuntarajalla sekä Ylöjärven Soppeenmäessä.

 

Suunnitelman väliraportti 2 hyväksyttiin Ylöjärven kaupunginhallituksessa 29.8.2022 ja Tampereen kaupunginhallituksessa 5.9.2022. Väliraportissa ratkaistiin avoinna olevat pysäkkien määrä ja sijainti Tampereen Lielahdessa Enqvistinkadun ja Turvesuonkadun osuudella, radan sijainti Turvesuonkadun poikkileikkauksessa ja Ylöjärvellä Vaasantien varrella Keijärventien sillan kohdalla, Ylöjärven Soppeenmäen vaihtopysäkin toteutusperiaate sekä Ylöjärven Kuruntiellä Räikän pysäkin?sijainti ja toteutusperiaate.?

 

Valmistunut raitiotien tarkentava yleissuunnitelma palvelee jatkossa Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien?yleis- ja asemakaavoitusta sekä katusuunnittelua ja kunnallistekniikan suunnittelua. Tarkentava yleissuunnitelma ei ole sitova eikä se tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen. Hankearviointi kattavine vaikutusarviointeineen ja kannattavuuslaskelmineen sekä tarkemmat kustannusarviot ja laskelmat kustannusten jakautumisesta kunnittain kuuluvat seuraavaan raitiotien suunnitteluvaiheeseen, hankesuunnitelmaan.

 

Mahdollisista raitiotien ratahaaran Lielahti-Ylöjärvi suunnittelun seuraavista vaiheista; hankesuunnittelusta sekä toteutussuunnittelusta ja rakentamisen käynnistämisestä päätetään kustakin erikseen. Päätöksenteko valmistellaan yhteistyössä Ylöjärven ja Tampereen kaupungin kesken. Raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa esitetyn aikatauluarvion mukaisesti Lielahti-Ylöjärvi -ratahaaran jatkosuunnittelu voisi edetä siten, että hankesuunnittelu ajoittuisi vuosille 2025-2026 ja toteutussuunnittelu vuosille 2027-2028.  Rakentamispäätös voidaan tehdä näiden suunnitteluvaiheiden jälkeen. 

 

Tampereen raitiotien suunnitteluun ja rakentamiseen on saatu 30 prosentin valtionavustus. Lähtökohtana on, että myös Lielahti-Ylöjärvi -raitiotien suunnitteluun ja rakentamiseen valtio osallistuu vastaavalla 30 %:n osuudella MAL-sopimuksen 2020-2023 kirjauksen mukaisesti.?

 

Meneillään on myös Tampereen raitiotie Oy:n osakassopimuksen laatiminen, jota tehdään osakkaina olevien kuntien Tampereen, Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan yhteistyönä. Laatimistarpeen taustalla on osaltaan hankesuunnitteluvaiheessa oleva Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien suunnittelu. Osakassopimuksen laatimisen yhteydessä tarkastellaan mm. rahoitusmallia ja kustannusjaon periaatteita. Osakassopimus valmistellaan ja tuodaan päätöksentekoon erikseen.

 

Liitteet Liite 1. Lielahti-Ylöjärvi raitiotien tarkentavan yleissuunnittelun loppuraportti

 Liite 2. Raitiotien suunnitelmat

 Liite 3. Vaikutusten arvioinnit

 Liite 4. Design manual

 Liite 5. Meluselvitys

 Liite 6. Teivon liikennevalosuunnitelma

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan tarkentavan yleisuunnitelman aineiston asemakaavoituksen, kunnallistekniikan ja raitiotien jatkosuunnittelun pohjaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 -----

 

 Ts. kehityspäällikkö poistui kokouksesta tämän asian jälkeen klo 17.39.

 

Kaupunginvaltuusto 13.02.2023 § 3  

709/00.04.01/2021  

 

Liitteet Liite 1. Lielahti-Ylöjärvi raitiotien tarkentavan yleissuunnittelun loppuraportti

 Liite 2. Raitiotien suunnitelmat

 Liite 3. Vaikutusten arvioinnit

 Liite 4. Design manual

 Liite 5. Meluselvitys

 Liite 6. Teivon liikennevalosuunnitelma

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan tarkentavan yleissuunnitelman aineiston asemakaavoituksen, kunnallistekniikan ja raitiotien jatkosuunnittelun pohjaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.