Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 17.01.2023/Pykälä 9


 

Ylöjärven kummiurheilijan valinta

 

Hyvinvointilautakunta 17.01.2023 § 9  

    

 

 

Valmistelija Liikuntapäällikkö Sini Aalto
 

Ylöjärvellä on suuri määrä lahjakkaita ja menestyneitä urheilijoita, joilla on potentiaalia tuottaa positiivista näkyvyyttä kaupungille. Ylöjärven kaupunki on vuosittain palkinnut urheilutoimijoita heidän saavutustensa perusteella eri suuruisilla stipendeillä, mutta nämä yksittäiset muistamiset tuovat vain hetkittäistä näkyvyyttä. Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut on yhdessä viestinnän kanssa valmistellut ajatusta markkinointiyhteistyöstä urheilijan tai joukkueen kanssa.

Markkinointiyhteistyöllä Ylöjärvi haluaa profiloitua edistyksellisenä, urheilu- ja liikuntamyönteisenä kaupunkina. Määräaikainen markkinointiyhteistyö solmitaan vahvan Ylöjärvi-yhteyden omaavan kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavan urheilijan kanssa. Yhteistyöhön valittavaa tulevaa tai jo nykyistä huippu-urheilijaa kutsutaan Ylöjärven kummiurheilijaksi.

 

Valitun urheilijan tulee edustaa Ylöjärven arvoja ja strategisia tavoitteita. Ensisijaisesti markkinointiyhteistyötä tehdään kansainvälisen tason urheilijan kanssa, joka on mediassa ja somessa seurattu ja profiloitunut Ylöjärvellä asuvaksi tai kytkeytyy jollain muulla selkeällä tavalla Ylöjärveen. Kansainvälisellä tasolla tarkoitetaan, että urheilijalla on sopimuskaudella realistinen potentiaali edustaa Suomea oman lajinsa maaotteluissa ja arvokisoissa.

Koska kyseessä on kahdenvälinen yhteistyö, on sponsoroitavan tarjottava kaupungille vastinetta saamastaan avusta. Urheilijan täytyy olla esiintymistaitoinen ja sitoutunut sopimuksessa erikseen sovittuihin tilaisuuksiin, markkinointimateriaaleihin ja viestintään. Valittavan kummiurheilijan täytyy vuoden aikana mm. tuottaa omille some-kanavilleen sekä kaupungin digitaalisiin kanaviin Ylöjärvi-aiheista sisältöä yhdessä erikseen sovittavalla tavalla.

Kummiurheilijaksi voi hakea erillisellä haulla tai kaupunki voi myös itse etsiä sopivia markkinointiyhteistyöhön sopivia urheilijoita, sekä esittää heille yhteistyösopimusta. Ylöjärven kaupungin hallintosääntö 1.1.2023 alkaen antaa hyvinvointilautakunnalle mahdollisuuden solmia yhteistyö- ja sponsorointisopimuksia urheilun saralla (§100, kohta 16), joten hyvinvointilautakunta toimii tällaisen yhteistyösopimuksen vahvistajana.

 

Sopimuksen arvo voi urheilijan taloudellisen tilanteen, lajin luonteen ja yhteistyösopimuksen sisällön perusteella vaihdella 1000 euron ja 10 000 euron välillä. Kaupunki maksaa sopimuksen mukaisen summan 2-3 erässä kummiurheilijavuoden aikana. Vuonna 2023 sopimuksen arvo voi olla enintään 3 000 euroa ja summa katetaan liikuntatoimen avustuksista. Jatkossa kummiurheilijatoimintaan varataan erillinen määräraha talousarviossa.

Kummiurheilijatoiminnan aloittamiseksi liikuntapalvelut esittää, että ensimmäinen valinta tehdään kaupungin omasta esityksestä ja kummiurheilija julkistetaan palkitsemisgaalan yhteydessä 9.2.2023. Valintaesitys ja yhteistyösopimuksen pohja ovat pykälän oheismateriaalina ja julkisia vasta kummiurheilijan julkistamisen jälkeen.

Oheismateriaali -  Ylöjärven kaupungin kummiurheilija / yhteistyösopimus 2023

 

Esittelijä Vapaa-aikajohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää:

 

1.

Käynnistää kummiurheilijatoiminnan ja valita Ylöjärven kaupungin ensimmäiseksi kummiurheilijaksi ohjeismateriaalissa esitetyn urheilijan ja

2.

hyväksyä oheismateriaalin mukaisen yhteistyösopimusluonnoksen vuodelle 2023. 

 

Päätös Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

 -------