Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 109


 

Valtuustoaloite kokouspalkkioiden ja -korvausten saamiseksi ajantasaisiksi korona-arjessa

 

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 313 

 

 

KAUPVALT 07.12.2020 § 116

 

 

"Koronan myötä luottamushenkilöille on tarjoutunut tilaisuus osallistua kokouksiin etäyhteydellä. Valtuutetuille jaetuissa päätelaitteissa on valmiudet osallistua mm. teams-kokouksiin.

 

Etäosallistumisella on myönteinen vaikutus matkakustannuksiin ja liikenteen päästöihin.

 

Luottamushenkilöiltä vaaditaan mukautumista kokousrutiineihin ja lisälaitteisiin. Muilla, kuin valtuutetuilla laitteiston päivittäminen jää omalle vastuulle. Lautakuntien ja neuvostojen varsinaiset ja varajäsenet tukeutuvat omiin laitteisiin.

 

Keskustan valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Ylöjärven kaupungin ohjeistuksia ja sääntöjä ajantasaistetaan ja tarvittaessa muutetaan korona-käytäntöihin sopiviksi kaikkien luottamushenkilöiden osalta ja korvataan omien laitteiden käyttö asianmukaisesti sekä koulutetaan luottamushenkilöitä uusien menetelmien hyödyntämiseen.

 

Keskustan valtuustoryhmä"

 

Päätös  Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

KAUPHALL 14.12.2020 § 362 

 

Kaupunginjohtaja ehdottaa:

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen hallinto- ja talousosastolle lausuntoa varten.

 

Päätös  Hyväksyttiin.

 

Kaupunginhallitus 26.09.2022 

 

 Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2020 valtuustoaloitteen kokouspalkkioiden ja -korvausten saamiseksi ajantasaisiksi korona-arjessa. Valtuustoaloitteessa esitetään Ylöjärven kaupungin ohjeistusten ja sääntöjen ajantasaistamista ja tarpeellisten muutosten tekemistä korona-käytäntöihin sopiviksi kaikkien luottamushenkilöiden osalta. Lisäksi aloitteessa esitetään omien laitteiden käytön korvaamista asianmukaisesti sekä koulutusten järjestämistä luottamushenkilöille uusien menetelmien hyödyntämiseen.

 

Kaupunginvaltuusto on 7.6.2021 § 63 päättänyt hallintosäännön päivityksistä 1.8.2021 lukien. Tuolloin tehdyt hallintosäännön muutokset ovat sisältäneet päivityksiä myös luottamushenkilöiden palkkioita koskeviin määräyksiin. Muiden päivitysten ohella oman päätelaitteen käytöstä maksettavan korvauksen maksuperuste muutettiin tuolloin kokouskohtaisesta korvauksesta vuosikorvaukseksi. Yleisesti käytetty ja suositeltu ajankohta palkkioita koskevien määräysten ajanmukaisuuden tarkistamiseen on valtuustokauden vaihtumista edeltävä ajanjakso. Siten palkkioita koskevaan ajantasaisuuteen olisi tarkoituksenmukaista palata kuluvan valtuustokauden loppupuolella, kuten myös edellisellä valtuustokaudella on toimittu.

 

Kaupungin toimielimille on järjestetty toimielintyöskentelyyn liittyvää koulutusta toimikauden alkaessa sekä laadittu ohje etäyhteyksin pidettävien kokousten tueksi. Toimielintyöskentelyyn liittyviä koulutustarpeita on tärkeää kartoittaa, seurata ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli tarvetta tähän ilmenee. Kartoitusta ja myöhempiä toimenpiteitä varten voitaisiin toteuttaa kysely toimielinten kokouspiireille tulevan talvikauden aikana. Kysely antaisi tietoa mahdollisia jatkotoimenpiteitä ja koulutusaiheita varten.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hallinto- ja talousosaston lausunnon vastauksena aloitteeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 10.10.2022 § 109  

661/00.02.00/2022  

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy hallinto- ja talousosaston lausunnon vastauksena aloitteeseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.