Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 83


mtaI2022
§ 83 Liite 1 Äänestyslista

 

Muutostalousarvio vuodelle 2022

 

Kaupunginhallitus 05.09.2022 § 279 

 

Valmistelija talousjohtaja Juha Liinavuori

 

Alkuvuoden 2022 aikana esiin nousseet määrärahojen muutostarpeet on koottu muutostalousarvioksi. Useilla lautakunnilla oli käyttötalouden määrärahojen lisätarpeita. Suurimmat muutostarpeet kohdentuu perusturvalautakuntaan. Kaikki lautakunnat eivät esittäneet vielä täysimääräisiä muutoksia talousarvioon, vaikka alkuvuoden toteuman perusteella olisi havaittavissa menojen kasvupaineita. Määrärahatarvetta arvioidaan loppuvuonna uudestaan kun selviää, miltä loppuvuoden toteuma näyttää.

 

Lisäksi tarkennetaan verotuloarviota sekä valtionosuuden tuloarviota. Myös Karhen koulun päätetty kouluinvestointi sisältyy muutostalousarvioon.

 

Liite Muutostalousarvio 2022

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 muutostalousarvion.

 

Päätös Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotus esittelijän tekemin seuraavin muutoksin:

- poistetaan selosteosan viimeisen kappaleen viimeinen lause: Myös Karhen koulun päätetty kouluinvestointi sisältyy muutostalousarvioon.

- poistetaan liitteestä teknisen lautakunnan kohdalta kohdat:

Kulut Apulaisrakennustarkastajan virka ja kaavoituspalveluihin 2 toimea. KV 4.4.2022 § 36 70 000 
Kulut Karhen koulun väistötilajärjestelyt. KV 9.5.2022 § 46 125 000

 

Kaupunginvaltuusto 12.09.2022 § 83  

526/02.02.00/2021  

 

Liite Muutostalousarvio 2022

 1. § 83 Äänestyslista

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 muutostalousarvion.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Jussi Kytömäki ehdotti, että perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen menokohtaan 4001 eli oppikirjojen, koulutarvikkeiden ym. opetusmateriaalien määrärahoihin lisätään 100 000 €. Tiia Lipsonen, Jaana Tiura ja Jenni Kiiskinen kannattivat Kytömäen ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Kytömäen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

 Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 jaa-ääntä, 20 ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni83 liite 1), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Varavaltuutettu Koskisen sähköinen äänestys ei kirjautunut, joten hän äänesti nimenhuudolla.