Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.03.2022/Pykälä 20


 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Kaupunginvaltuusto 07.03.2022 § 20  

    

 

 

Kaupunginvaltuuston kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on valtuutetuille toimitettu kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että läsnä on vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista.

 

                                        Tämän kokouksen kokouskutsu on julkaistu osoitteessa www.ylojarvi.fi ja lähetetty valtuutetuille 2.3.2022. Kokouskutsu ilman asialuetteloa on julkaistu 3.3.2022 Kurun Lehdessä ja asialuetteloineen 2.3.2022 Ylöjärven Uutisissa.

 

                                       Kaupunginvaltuusto päättää mahdollisista esteistä. Puheenjohtaja toteaa laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

 

Päätös Suoritetun nimenhuudon jälkeen todettiin, että paikalla ovat kaikki valtuutetut lukuunottamatta Yrjö Nevalaa, Jaana Heikkilää, Tiia Lipsosta ja Sami Rantasta.

 

 Nevalan tilalle varavaltuutettu Pekka Kuisman estyneisyyden vuoksi kutsuttu Heli Koukeri-Potkonen, Heikkilän tilalle kutsuttu Joonas Salminen, Lipsosen tilalle kutsuttu Timo Halttula ja Rantasen tilalle kutsuttu Riitta Vilén todettiin läsnä oleviksi, joten paikalla oli 51 valtuutettua tai varavaltuutettua eli valtuusto oli täysilukuinen. Lisäksi paikalla oli kaupungin johtoryhmä ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

 

 Tämän jälkeen puheenjohtaja Juho Ojares totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.