Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 372

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Yritysvaikutusten arvioinnin kehittäminen Ylöjärvellä

 

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 372  

543/14.01.00/2021  

KEHTMK 27.09.2021 § 33 

 

Ylöjärven kaupunginhallitus päätti yritysvaikutusten arvioinnin toteutusmallista kokouksessaan 26.9.2016.

 

Toimintamallissa kaupunki nimesi erillisen yritysvaikutusten arviointiryhmän, jonka tehtävänä on ollut suorittaa yritysvaikutusten arviointia kaupungissa. Arviointiryhmä on kokoontunut säännönmukaisesti 2-4 kertaa vuodessa arvioimaan kaupungin päätöksenteon yritysvaikutuksia talousarvion pohjalta. Lisäksi toimintalogiikkana on ollut, että arviointiryhmä on kutsuttu joustavasti koolle tarvittaessa käsittelemään asioita, mikäli yrityskentästä on noussut akuutisti ongelmakohtia esiin tai joillakin tulevilla tai valmistelussa olevilla päätöksillä on katsottu olevan huomattavia yritysvaikutuksia. Tarvittaessa arviointiryhmä on kutsunut asiantuntijaedustajia kokouksiin selventämään tai taustoittamaan käsittelyssä olevaa asiaa.

 

Yritysvaikutusten arviointiryhmään on ollut nimettynä yrittäjäyhdistysten hallitusten puheenjohtajat Viljakkalan ja Kurun yhdistyksistä, puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja Ylöjärven yrittäjäyhdistyksestä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n puheenjohtaja, Ylöjärven kaupunginjohtaja sekä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja.

 

Uudessa elinkeino-ohjelmassa, jonka valtuusto hyväksyi 24.5.2021, nostettiin esiin yritysvaikutusten arvioinnin kehittäminen ja parempi jalkauttaminen kaupunkiorganisaatioon. Lisäksi kuntavaalien ja kaupungin johdossa muutoinkin tapahtuneiden muutosten jälkeen voisi olla hyvä ajankohta suorittaa välitarkastelu Ylöjärven yritysvaikutusten arviointimenettelyn toimivuudesta nykytilanteessa ja mahdollisista kehitys/muutostarpeita. Jatkossa yritysvaikutusten arviointi voi tapahtua nyt voimassa olevallakin menettelyllä, mutta myös kehitysvaihtoehdoista on hyvä keskustella. Alkuperäiset tavoitteet eli vuorovaikutuksen lisääminen kaupungin ja yrittäjäyhdistysten välillä ja toisaalta byrokratian lisäämisen välttäminen ovat yhä edelleen ajankohtaisia lähtökohtia toimintamallia mahdollisesti kehitettäessä. Yritysvaikutusten arvioinnin tueksi, on Ylöjärven Yrityspalvelu Oy toteuttanut, Yrittäjä - kysy kaupungilta -tilaisuuksia, jossa viranhaltijat ovat olleet kertomassa sektorinsa ajankohtaisista asioista ja vastaamassa yrittäjiä askarruttaneisiin kysymyksiin.

 

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajan ehdotus:

 

Kehittämistoimikunta käy lähetekeskustelun yritysvaikutusten arvioinnin mahdollisista kehittämistoimenpiteistä jatkovalmistelun pohjaksi.

 

Lisätiedot Timo Isolähteenmäki, p. 050 351 6507, timo.isolahteenmaki@ylojarvi.fi

 

Kaupunginjohtaja ehdottaa:

Kehittämistoimikunta päättää hyväksyä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajan ehdotuksen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

------

Kaupunginhallitus 25.10.2021

 

 Kehittämistoimikunta on kokouksessaan 27.9.2021 keskustellut yritysvaikutusten arviointiryhmän eli Yrvan toiminnasta. Kehittämistoimikunnan näkemyksen mukaan Yrva on tarpeellinen jatkossakin. Ryhmän toimintaa toivottiin kuitenkin kehitettävän systemaattisempaan suuntaan.

 

Yritysvaikutusten arviointiryhmä tulee käsittelemään asioita systemaattisesti ja kokoontuu jatkossa 3-4 kertaa vuodessa ja tarpeen vaatiessa. Arvioinnin systematisoinniksi arviointiryhmä tekee vuosittain vuosisuunnitelman, minkä pohjalta keskeisiä yrityksiin vaikuttavia päätöksiä arvioidaan. Tehtävät arvioinnit valmistellaan arviointiryhmälle käsiteltäväksi pääosin yrityspalveluiden toimesta yhteistyössä kaupungin viranhaltijaorganisaation kanssa. Arvioinnit dokumentoidaan. Arviointityössä pyritään välttämään turhaa byrokratiaa.

 

Yritysvaikutusten arviointiryhmän kokoonpano olisi jatkossa seuraava: kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, kaavoituspäällikkö, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n asiakkuuspäällikkö, Kurun yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja, Viljakkalan yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja ja Ylöjärven yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja.

 

Ryhmän puheenjohtajana toimisi kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

 

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajan ehdotus

 

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää nimetä yritysvaikutusten arviointiryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginjohtajan, kaavoituspäällikön, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtajan, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajan, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n asiakkuuspäällikön, Kurun yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajan, Viljakkalan yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajan ja Ylöjärven yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajan. Kaupunginhallitus päättää nimetä ryhmän puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan.

 

Lisätiedot Timo Isolähteenmäki, p. 050 351 6507, timo.isolahteenmaki@ylojarvi.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajan ehdotuksen.

 

Päätös Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että yritysvaikutusten arviointiryhmä nimetään vuoden 2023 loppuun saakka, jonka jälkeen tehdään väliarviointi jatkosta.

 

 Keskustelun kuluessa Mika Kotiranta ehdotti, että yritysvaikutusten arviointiryhmä lakkautetaan ja kaupunginjohtaja, Yrityspalvelun toimitusjohtaja ja kaavoittaja kokoustavat ja kutsuvat paikalle muita tarpeen mukaan. Katja Luojus, Seppo Peltola ja Jaana Heikkilä kannattivat Kotirannan ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Kotirannan ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

 Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Haataja, Heiska, Mäki-Ventelä, Pelkonen, Sarvijärvi) ja 6 ei-ääntä (Heikkilä, Kiiskinen, Kotiranta, Luojus, Peltola, Tiura), joten puheenjohtaja totesi Kotirannan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 -----

 

 Leena Mankkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.13. Minna Sarvijärvi poistui kokouksesta klo 18.18-18.19 tämän asian käsittelyn aikana.

 -----


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa