Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 362

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Tuloslaskelma

 

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2023, I käsittely

 

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 362  

526/02.02.00/2021  

 

Talousjohtaja Juha Liinavuori

 

 Raami ja lautakuntien esitykset

 

 Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.8.2021 raamista talousarvion valmistelun pohjaksi. Näiden hallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi syyskuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille.

 

 Lautakunnat käsittelivät osastojen valmistelemat talousarvioesitykset syyskuun loppuun mennessä. Lautakuntien käsittelyn jälkeen nettomenot olivat 2,5 miljoonaa euroa yli raamin. Ylityksiä käsiteltiin lokakuussa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen seminaareissa. Seminaareissa esiteltiin keinoja, jolla päästäisiin lähemmäksi raamitilannetta

 

 Myyntituotot, maksutuotot, avustukset sekä muut toiminnan tuotot

 

 Myyntituottoja on budjetoitu hieman kuluvaa vuotta vähemmän. Suurin yksittäinen muutosta selittävä erä on yhteistoimintakorvausten tulo-odotuksia pienentävä toteutumatta jäänyt lastensuojelumaksujen laskutus muilta kunnilta. Perusturvalautakunnassa ennakoidaan kotikuntakorvauksia kertyvän aiempaa reilummin. Tällä hetkellä rahoituspäätökset vuoden 2021 mahdollisesta hanketoiminnasta vielä puuttuvat, joten tuet ja avustukset on budjetoitu maltillisesti tämän vuoden talousarvion tasolle. Maksutuottojen kertymää vuoteen 2022 nähden pienentää etenkin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-uudistus. Muiden toiminnantuottojen sisältämät maanmyyntitulot on budjetoitu edellisen talousarvion tapaan 1,5 miljoonaan euroon.

 

 Nettomenot

 

 Vertailukelpoisten menojen (ilman valmistus omaan käyttöön menoja, koronakuluja ja hankemenoja) kokonaiskasvu vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen verrattuna on 2,4 % ja käyttökatemuutos vastaavat erät huomioiden 2,8 %.

 

 Verotulot ja valtionosuudet

 

 Talousarvio on valmisteltu nykyisillä veroprosenteilla. Verotuloarviona on käytetty Kuntaliiton ylläpitämää verotulojen ennustekehikkoa.

 

 Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön ennakkolaskelman mukaisesti.

 

 Verotuloarvio- ja valtionosuusarviokokonaisuudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia raamiin aikaisista arvioista.

 

 Rahoitustuotot ja -kulut

 

 Matala korkotaso pitää lainanhoitokustannukset edelleen maltillisina. Tuottopuolen keskeisiä eriä on osinkotuotot, sijoitustoiminnan tuotot sekä Ylöjärven Vesi Oy:ltä perustamis- ja pääomalainoista saatavat korkotuotot.

 

 Vuosikate ja tulos

 

 Tuloslaskelman vuosikatteeksi muodostuu 6,7 milj. euroa. Arvio poistojen yhteismäärästä on 11,6 milj. euroa ja poistoeron vähennyksestä 1,1 milj. euroa. Poistojen määrä nousee valmistuvien isojen kunnallisteknisten hankkeiden seurauksena. Vastaavasti ko. investointeihin tehtyjen investointivarausten purku lisää poistoeron vähennystä. Tilikauden alijäämäksi muodostuu 3,7 milj. euroa.

 

 Investoinnit

 

 Investointien määrä vuosittain on seuraava: vuodelle 2022 19,3 milj. euroa, vuodelle 2023 25,3 milj. euroa ja vuodelle 2024 24,1 milj. euroa. Yhteensä kolmen vuoden investoinnit ovat 69,7 miljoonaa euroa ja summa ylittää 2,7 miljoonaa euroa vuoden 2021 talousarvion sisältämän suunnitelman vastaavalle ajanjaksolle. Investointitason kasvu aiheuttaa sen, että velkaantuminen lähtee kasvuun pidemmän seesteisen ajan kasvuun.

 

 Keskeinen talousarvioesityksen sisältö

 

 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

.                                         Nettomenot 22 000 €, vähennystä 78 000 € verrattuna TPE21.

.                                         Vuonna 2022 on aluevaalit.

.                                         Vuonna 2021 oli kuntavaalit.

 

 

 TARKASTUSLAUTAKUNTA

 

.                                         Nettomenot 61 000 €, ei muutosta verrattuna TPE21.

 

 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

 

.                                         Nettomenot 12,3 m€, lisäystä 96 000 €,

.                                         0,8 % verrattuna TPE21.

.                                         Uudet vakanssit:

 • Digikoordinaattori 50 000 €
 • Omavalmentaja kuntakokeiluun työllisyyspalveluihin 45 000 €, rahoitetaan kuntakorvausmaksujen pienennyksellä
 • Viestintäkoordinaattori 45 000 €

.                                         Määräaikainen henkilöstösuunnittelija 31.12.2022 asti 50 000 €, perusteena sote-siirtymisen valmistelutyö

.                                         Hallinnon, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmäpäivityksiin oli varattu vuodelle 2021 300 000 €. Vuodelle 2022 summa puolitettu, eli varaus 150 000 €.

.                                         Valtuuston kokouksien striimaus 20 000 €.

.                                         Kaupunkimarkkinointiin on budjetoitu vuoden 2021 talousarviossa 50 000 €. Lisätään varausta 20 000 eurolla.

.                                         Varataan kannustinrahaksi yksiöiden uudelleensijoituksiin 20 000 €

.                                         Verotuksen hoidosta verottajalle maksettavat kustannusten pienenevät 50 000 €.

.                                         Kalustoinvestointeina valtuustosalin kokous- ja äänentoistojärjestelmä 50 000 € ja konsernikirjanpito-ohjelmisto 13 000€

 

 PERUSTURVALAUTAKUNTA

 

.                                         Nettomenot 95,0 m€, kasvua 2,9 m€, 3,2 % verrattuna TPE21.

 

 Hallinto ja erikoissairaanhoito

 

.                                         Erikoissairaanhoitoon on varattu 38,0 m€. Tämä summa sisältää kaiken PSHP:stä hankittavan erikoissairaanhoidon mukaan lukien muista sairaanhoitopiireistä välitettävät palvelut, Coxan ja Sydänkeskuksen sekä ensihoidon, erityisvelvoite-maksun sekä sairaankuljetuksen. Varaus on 2021 vuoden tilinpäätösennusteen mukainen ja talousarvioon 2021 kustannusnousua on 4 m€.

.                                         PirSote-hanke jatkuu vuonna 2022. Hankkeeseen saadaan valtion rahoitusta. Arvio rahoituksesta vuodelle 2022 on 300 000€.

.                                         ICT-kulut ovat nousseet v.2021 ja sähköinen asiointi tuo uusia kuluja myös v.2022. ICT-kuluihin on varattu uusina leasingkuluja mm. rtg-laitteet, monitoimilaitteet, tabletit etävastaanottoon ja älypuhelimet työntekijöille, yht. 220 000€.

.                                         Uusi vakanssi:

 • sairaanhoitaja 0,5 htv tartuntatauti ja hygienia 25 000 €
 • rekrytointikoordinaattori 44 000 €

 

 Sosiaalityö

 

.                                         Tuloista vähennetty 600 000 € kuntakorvauksia ratkenneen kuntakiistan vuoksi

.                                         Näyttäisi, että lastensuojelun ostopalveluun riittää sama summa, kun vuonna 2021 eli 4,3 m€

.                                         Jälkihuollon ikärajan noston 25 vuoteen vuoksi määrärahoja kasvatettu +30 000 €

.                                         Myös yhteistoimintaan (Luotsi ja sosiaalipäivystys) varattu aiempaa enemmän +20 000

.                                         Kehitysvammaisten avohuoltopalveluiden ostopalvelut 1,6 m€, +90 000€

.                                         Uudet vakanssit:

 • 2 sosiaalityöntekijää 110 000 €, lastensuojeluilmoitusten määrän kasvu
 • Hoiva-avustaja 29 000 €, kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Nummikoti, hoitajamitotuksen riittävyys
 • Hoiva-avustaja 29 000 €, kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Juuritien ryhmäkodit, hoitajamitotuksen riittävyys

 

 Terveyskeskuspalvelut

 

.                                         Avosairaanhoidossa lisätty asiakaspalveluostojen määrärahaa 640 000 €, +50 000 €

.                                         Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet 875 000 €, +50 000 €, mm. diabetes

.                                         Asiakasmaksulain muutos 1.7.2021 vaikuttaa suun terveydenhuollon asiakasmaksuja pienentävästi 1.1.2022 alkaen, koska nämä maksut tulevat maksukaton piiriin -100 000 €.

.                                         Suun terveydenhuollon ostopalvelut 220 000 €, +30 000 €

.                                         Suun terveydenhuollon leasingmaksut, 3 uutta hoitokoneyksikköä +23 000 €

.                                         Uudet vakanssit:

 • terveyskeskuslääkäri1.3 lähtien 85 000 €, avosairaanhoito, hoitotakuun kiristyminen, PirSote-hankkeen toteuttaminen
 • sairaanhoitaja 1,3 lähtien 33 000 €, avosairaanhoito, hoitotakuun kiristyminen, PirSote-hankkeen toteuttaminen
 • sairaanhoitaja 0,5 htv 20 000 €, diabeteshoito ja varahenkilötehtävät
 • fysioterapeutti 1.3 lähtien 34 000 €, suoravastaanottotoiminnan lisääminen, PirSote-hankkeen toteuttaminen
 • apulaisosastonhoitajan toimi 45 000 €, koulu- opiskelu ja neuvolapalvelut, hallintoresurssin nosto suuren alaismäärän ja tehtävien vuoksi, opiskeluterveydenhuollon uudet mitoitukset
 • terveyskeskuslääkäri 100 000 €, opiskeluterveydenhuollon uudet mitoitukset
 • hammashoitaja 35 000 €, hoitotakuun kiristyminen ja PirSote-hankkeen toteuttaminen

 

 Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut

 

.                                         Avohoidon monialaisen perheintensiiviyksikön perustaminen 1.8.2022 lähtien. Tavoitteena vahvistaa monialaisen tuen tarpeessa olevien perheiden tilannetta nopeasti

.                                         Uudet vakanssit:

 • sairaanhoitajan toimi 40 000€, ikäihmisten mielenterveyshäiriöt, usean vuoden määrä-aikaisuus vakinaistettava, kustannetaan edelleen perintörahoista
 • perheintensiiviyksikköön 1.8 lähtien: psykiatri aikuis- ja päihdepsykiatria, psykologi perheiden vanhempien hoito, sairaanhoitaja aikuisten hoito, toimintaterapeutti lasten toimintakykyarviot, 1.10 lähtien: psykiatri lastenpsykiatria, sairaanhoitaja lasten hoitotyö
  • palkkakustannukset vuonna 2022 yhteensä 138 000 €

 

 Hoito- ja kuntouttamispalvelut

 

.                                         Uudet vakanssit:

 • erikoislääkäri 100 000 €, geriatria, katetaan perintövaroista ja osin Pirsote-hankerahalla
 • lähihoitaja 37 000 €, kuntoutusosasto Kumuke, riittävä hoitajamitoitus
 • 2 lähihoitajaa 68 000 €, kotihoidon lisääntynyt kysyntä
 • 9 lähihoitajaa, kotihoidon hoitohenkilökunnan vuosilomien ym. muu sijaistus, rahoitetaan ostopalvelu- ja sijaismäärärahasta
 • 2 lähihoitajaa 68 000 €, päivätoiminnan siirto omaksi toiminnaksi ulkoisten tarjoajien puutteen vuoksi, rahoitetaan päivätoimintaan varatuista palvelusetelimenoista
 • hoiva-avustaja, 29 000 €, Tiuravuoren asumispalvelu, hoitajamitoitus
 • lähihoitaja 34 000 €, Ryhmäkoti Pehtoori, hoitajamitoitus
 • hoiva-avustaja 29 000€, Tiuravuoren vanhainkotiasuminen, hoitajamitoitus
 • hoiva-avustaja 29 000 €, Tiuravuoren lyhytaikaisyksikkö 29 000€, hoitajamitoitus

.                                         Lautakunnan esityksen jälkeen:

 • lisätty lastensuojelun palveluihin 150 000€ korvauksia muilta kunnilta
 • vähennetty lastensuojelun palveluiden asiakaspalveluiden ostojen kuluvarausta 200 000 € toteumiin perustuen
 • vähennetty avosairaanhoidon lääkekuluvarausta 20 000 € toteumiin perustuen
 • vähennetty päihdehuollon palveluiden asiakaspalveluiden ostojen kuluvarausta 20 000 € toteumiin perustuen
 • lisätty akuuttiosaston kotikuntakorvaustuloja 20 000 € toteumiin perustuen
 • vähennetty suunterveydenhuollon erilliskorvausvarausta 25 000 € toteumiin perustuen
 • siirretty 2 kotihoidon vakanssia lahjoitusvaroista katettavaksi
 • lisätty tehostetun palveluasumisen ostopalveluihin odotettavissa olevaa vuorokausihinnankorotusta varten 250 000 €
 • vähennetty kotihoidon ostopalveluista 50 000 €, perusteen lisätty oma henkilöstömäärä

 

 Kalustoinvestoinnit

 

.                                         Tiuravuoren hoitajakutsujärjestelmän uusiminen 70 000 €.

 

 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

 

.                                         Nettomenot 52,7 m€, kasvua 2,3 m€, 4,3 % verrattuna TPE21.

 

 Yhteispalvelut

 

.                                         Ei käyttömenoihin vaikuttavia esityksiä

 

 Varhaiskasvatus

 

.                                         Asiakasmaksulain muutoksen ennakoidaan laskevan hoitomaksuja 500 000 €.

.                                         Palvelusetelimenot 2,7 m€, +500 000 €, perusteluna palvelutarpeen kasvu sekä palvelusetelin arvon muutos

.                                         Ei uusia vakanssiesityksiä

.                                         Lautakunnan esityksen jälkeen:

 • poistettu määrärahavaraus viiden lastenhoitajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajaksi 25 000€
 • varhaiskasvatuksen tuloihin lisätty tarkentuneen arvion mukaisesti 110 000€
 • varhaiskasvatuksen eri avustuksista vähennetty 410 000€ vuoden 2021 tammi-syyskuun toteuma-arvioihin perustuen

 

 Perusopetus

 

.                                         Uutena vakanssina Siltatien koulun rehtori 1.8.2022 alkaen 25 000€

.                                         Chromebook-projekti, kolmas vaihe +100 000 €.

.                                         Lautakunnan esityksen jälkeen:

 • poistettu kaksi erityisluokanopettajan vakanssia 1.8 lähtien 50 000€

 

 Koululaisten iltapäivätoiminta

 

.                                         Lautakunnan esityksen jälkeen:

 • poistettu iltapäiväohjaaja 1.8 lähtien 17 000€

 

 Lukiokoulutus

 

.                                         Opiskelutarvikkeet +130 000€, oppivelvollisuuden laajentuminen

.                                         Uudet vakanssit:

 • Opinto-ohjaaja 1.8 lähtien 28 000€

.                                         Lautakunnan esityksen jälkeen:

 • poistettu erityisopettaja 1.8 lähtien 22 000€

 

 

 Kalustoinvestoinnit

 

.                                         Serlapuiston päiväkodin laajennus, ensikertainen kalustaminen 30 000€

.                                         Koulutuskeskus Valo, lukion osuus av-tekniikan päivityksestä 50 000€

 

 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

 

.                                         Nettomenot 3,58 m€, kasvua 66 000 €, 2,7 % verrattuna TPE21.

.                                         Hyvinvointilautakuntaan on siirretty asukaslautakunnan toiminta sekä hyvinvointityö.

 

 Kirjastopalvelut

 

.                                         Lautakunnan esityksen jälkeen:

 • poistettu mediaohjaaja 41 000€

 

 Kulttuuripalvelut

 

.                                         Uusi vakanssi: yhteisötaiteilija 45 000€

.                                         Lautakunnan esityksen jälkeen:

 • poistettu kulttuurijärjestöjen avustussumman korotus 7 000€

 

 Liikuntapalvelut

 

.                                         Uusi vakanssi: liikunnanohjaaja uimahalli 33 000€, perusteena allastoiminnan turvallisuus

 

 Nuorisopalvelut

 

.                                         Uusi vakanssi: Nuoriso-ohjaaja 1.6.2022 lähtien 18 000€, liikkuva nuorisotyö (Rundi) vastaava

.                                         Lautakunnan esityksen jälkeen:

 • poistettu nuorisojärjestöjen avustussumman korotus 8 000 €

 

 TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

.              Nettomenot 23,8 m€, kasvua 659 000 €, 2,8 % verrattuna TPE21.

.              Liikuntapaikkojen hoitaja 1.3.2022 alkaen 25 000 €, samalla lakkautetaan asuntosihteerin toimi, ei kustannusvaikutusta lautakunnan sisällä

.              Joukkoliikenteen matkustajamäärien arvioitu vähennys -8 % lisää tukitarvetta 100 000 €

.              Siirtokelpoinen lastensuojelun rakennus, vuokra- ja ylläpitokulut 90 000 €

.              Serlatien päiväkoti, siirtokelpoinen, käyttöön 9/2022 30 000 €

.              Sähköautojen latauspisteet 5 kohdetta/v 90 000 €

.              Talvikunnossapito ja energian nousu +80 000 €

.              Kalustoinvestoinnit 325 000 €.

 • Korvausinvestointina 2 kuorma-autoa

.              Lautakunnan esityksen jälkeen:

.              Myyntituottojen lisäys (kuorma-auto ja traktori) 100 000 €

 • Metsän myyntituottojen lisäys 50 000 €

.              Vähennetty

 • 2 kpl kevyenliikenteen ja jalankulun laskentalaite 12 000 €
 • Koronan aiheuttama kululisäys (maskit, puhdistusaineet) 10 000 €
 • Rakennusten kunnossapidon vähennys, ostopalvelut -90 000 €
 • Rakennusten kunnossapidon vähennys, rakennusmateriaali -15 000 €
 • Metsänhoidolliset konepalvelut -10 000 €
 • Yhdyskuntateknisen rakentamisen vähennys, ostopalvelut -10 000 €

 

 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

.              Nettomenot 1,76 m€, lisäystä 75 000 €, 4,4%.

.              Ei uusia vakansseja vuodelle 2022.

.              Kaavoituksen leasingautot 38 000€

 

Oheismateriaali - Tuloslaskelma 2022

 

Lisätiedot Juha Liinavuori, p. 040 133 4540, juha.liinavuori@ylojarvi.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmisteluvaiheen tiedokseen.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 -----

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa